ANTOŠ, Karel. Problem solving in high school mathematics. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. p. 16-22. ISBN 978-1-5108-8214-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problem solving in high school mathematics
Name in Czech Řešení problémů ve středoškolské matematice
Authors ANTOŠ, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Slovakia, 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings, p. 16-22, 7 pp. 2019.
Publisher Slovak University of Technology in Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001580
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-1-5108-8214-0
Keywords (in Czech) experiment; důkaz; matematická indukce; posloupnost; přirozená čísla
Keywords in English experiment; proof; mathematical induction; sequence; natural numbers
Tags MAT_1, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 11/9/2019 11:25.
Abstract
Secondary School Mathematics offers a variety of options to complement the problem solving lesson. This article shows several problem-solving problems that need to be solved through exploration and experimentation. The solution is demonstrated, including proof that is an integral part of these solutions of tasks. Here is how experimentation in problem solving and hypothesis proving can enrich the teaching of mathematics at the secondary level. This enhances the mathematical thinking of students and increases their relationship to mathematics. Solving problem problems increases pupils' engagement in teaching, thus supporting heuristic approaches to teaching.
Abstract (in Czech)
Středoškolská matematika nabízí celou řadu možností, jak doplnit výuku o řešení problémových úloh. Tento článek ukazuje několik problémových úloh, u kterých je třeba hledat řešení pomocí zkoumání a experimentování. Řešení je uvedeno včetně důkazů, které je nedílnou součástí řešení těchto úloh. Ukazuje se zde, jak experimentování při řešení problémů a dokazování hypotéz může obohatit výuku matematiky na středoškolské úrovni. Tím se prohlubuje matematické myšlení studentů a zvyšuje jejich vztah k matematice. Řešení problémových úloh zvyšuje zapojení žáků do výuky a podporuje tak heuristické přístupy výuky
PrintDisplayed: 1/12/2022 22:06