HECHT, Bart, Katarína VALÁŠKOVÁ, Pavol KRÁL and Zuzana ROWLAND. The digital governance of smart city networks: Information technology-driven economy, citizen-centered big data, and sustainable urban development. Geopolitics, History, and International Relations, New York, United States: Addleton Academic Publishers, 2019, vol. 11, No 1, p. 128-133. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR111201910.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The digital governance of smart city networks: Information technology-driven economy, citizen-centered big data, and sustainable urban development
Name in Czech Digitální správa inteligentních městských sítí: ekonomika založená na informačních technologiích, velká data zaměřená na občany a udržitelný rozvoj měst
Authors HECHT, Bart (guarantor), Katarína VALÁŠKOVÁ, Pavol KRÁL and Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Geopolitics, History, and International Relations, New York, United States, Addleton Academic Publishers, 2019, 1948-9145.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001564
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.22381/GHIR111201910
Keywords (in Czech) digitální správa; inteligentní síť měst; udržitelný rozvoj měst
Keywords in English digital governance; smart city network; sustainable urban development
Tags MAE_a, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 22/4/2020 14:32.
Abstract
This article reviews and advances existing literature concerning the digital governance of smart city networks. Using replicating data from ESI ThoughtLab and McKinsey, authors performed analyses and made estimates regarding the impact of data-driven smart city applications in distinct urban settings. Data were analyzed using structural equation modeling.
Abstract (in Czech)
Tento článek shrnuje a rozšiřuje stávající literaturu týkající se digitálního řízení sítí inteligentních měst. Pomocí replikací dat z ESI ThoughtLab a McKinsey provedli autoři analýzy a odhady týkající se dopadu aplikací inteligentních měst založených na datech v odlišných městských prostředích. Data byla analyzována pomocí modelování strukturální rovnice.
PrintDisplayed: 25/10/2020 20:48