KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Ján KMEC, Michal ŘEPKA, Roman DANEL, Anton PANDA and Zuzana PALKOVÁ. The Combined Relative Uncertainty of Measurement Results by Prototype Semi-Automated Calorimetric Chamber. MEASUREMENT SCIENCE REVIEW. POLAND: DE GRUYTER POLAND, 2019, vol. 19, No 2, p. 53-60. ISSN 1335-8871. doi:10.2478/msr-2019-0009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Combined Relative Uncertainty of Measurement Results by Prototype Semi-Automated Calorimetric Chamber
Name in Czech Kombinovaná relativní nejistota výsledků měření prototypovou poloautomatickou kalorimetrickou komorou
Authors KUŠNEROVÁ, Milena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ján KMEC (703 Slovakia, belonging to the institution), Michal ŘEPKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman DANEL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Anton PANDA (703 Slovakia) and Zuzana PALKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, POLAND, DE GRUYTER POLAND, 2019, 1335-8871.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20303 Thermodynamics
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001548
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.2478/msr-2019-0009
UT WoS 000466984000003
Keywords (in Czech) Kombinovaná relativní nejistota; krokové měření teploty; měrná tepelná kapacita; poloautomatická kalorimetrická komora
Keywords in English "Combined relative uncertainty; step temperature measurement; specific thermal capacity; semi-automated calorimetric chamber "
Tags ENE, RIV19, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 22/4/2020 14:11.
Abstract
"The paper presents an evaluation of the combined relative uncertainty of the result of direct step temperature measurements aimed at evaluation of the indirect measurements of the specific thermal capacity of the heat insulating concrete by means of a pair of resistive cable thermometers fitted with Pt100 temperature sensors and integrated into a computer-controlled calorimetric chamber. In particular, it is a proposal of evaluation of the overall relative uncertainty of the measurement of partial temperatures measured in equidistant time steps, in a relatively wider time interval. In practice, the uncertainty of the result of step temperature measurements is most often declared only by the instrument uncertainty specified by the manufacturer. The exact evaluation of the result of the measurements of thermal and temperature material parameters measured by the calorimetric comparison method is required by the fact that the investigated samples are made of newly designed non-tabulated building materials and that the measurements are made by a prototype device."
Abstract (in Czech)
"Příspěvek prezentuje vyhodnocení kombinované relativní nejistoty výsledku přímého měření teplotních stupňů vyhodnocení nepřímých měření měrné tepelné kapacity tepelně izolačního betonu pomocí dvojice odporových kabelů teploměry vybavené teplotními čidly Pt100 a integrované do počítačově řízené kalorimetrické komory. Zejména to je návrh hodnocení celkové relativní nejistoty měření dílčích teplot měřených v ekvidistantních časových krocích, v relativně delší časový interval. V praxi je nejistota výsledku měření krokových teplot nejčastěji deklarována pouze pomocí nejistotu stanovenou výrobcem. Přesné vyhodnocení výsledku měření teploty a teploty Materiálové parametry měřené kalorimetrickou srovnávací metodou jsou vyžadovány tím, že zkoumané vzorky jsou vyrobeny nově konstruované nestrukturované stavební materiály a měření jsou prováděna prototypovým zařízením."
PrintDisplayed: 4/12/2021 02:42