VALÍČEK, Jan, Andrej CZÁN, Marta HARNIČÁROVÁ, Michal ŠAJGALÍK, Milena KUŠNEROVÁ, Tatiana CZÁNOVÁ, Ivan KOPAL, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC a Marek ŠAFÁŘ. A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES. Oxford, England: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 155, MAY, s. 343-359. ISSN 0020-7403. doi:10.1016/j.ijmecsci.2019.03.007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining
Název česky Nový způsob identifikace, predikce a regulace zbytkového napětí po třískovém obrábění
Autoři VALÍČEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Andrej CZÁN, Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal ŠAJGALÍK, Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Tatiana CZÁNOVÁ, Ivan KOPAL, Miroslav GOMBÁR (703 Slovensko), Ján KMEC (703 Slovensko, domácí) a Marek ŠAFÁŘ.
Vydání INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, Oxford, England, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, 0020-7403.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20505 Composites
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001546
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2019.03.007
Klíčová slova česky Zbytkové napětí; Povrchová topografie; Mletí Stres – deformace Deformace; Povrchová drsnost; Emise
Klíčová slova anglicky Residual stress; Surface topography; Milling Stress–strain Deformation; Surface-roughness; Emission
Štítky MSP, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 15:13.
Anotace
Residual stresses are the result of distortion of the equilibrium forces on the surface of the material, which leads to its deformation and distribution of unevenness of the machined surfaces. The paper presents a new approach for the prediction of residual stress distribution after milling. This method for solving residual stress and predictions is highly dependent on material properties and therefore provides substantial improvement and modelling of the transformation states of the material that is necessary to reliably predict its behaviour under the conditions of the functional load. It has been found that roughness and roughness control determine the intensity of residual stress. Samples made of hardened steel X37CrMoV5-1 were used as the experimental material. A Proto iXRD diffractometer was used for residual stress measurement. The validity of the proposed method is confirmed by the good agreements between the theoretical, experimental results and results obtained from a literature survey.
Anotace česky
Zbytková napětí jsou výsledkem zkreslení rovnovážných sil na povrchu materiálu, což vede k jeho deformaci a rozložení nerovností obráběných povrchů. Článek prezentuje nový přístup k predikci rozložení zbytkového napětí po frézování. Tento způsob řešení zbytkového napětí a predikcí je silně závislý na vlastnostech materiálu, a proto poskytuje podstatné zlepšení a modelování transformačních stavů materiálu, který je nezbytný pro spolehlivé předvídání jeho chování za podmínek funkčního zatížení. Bylo zjištěno, že regulace drsnosti a drsnosti určuje intenzitu zbytkového napětí. Jako experimentální materiál byly použity vzorky z tvrzené oceli X37CrMoV5-1. Pro měření zbytkového napětí byl použit difraktometr Proto iXRD. Platnost navrhované metody potvrzují dobré dohody mezi teoretickými, experimentálními výsledky a výsledky získanými z literárního průzkumu.
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2021 15:12