Informační systém VŠTE
DOBROVIČ, Ján, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Manažerské postupy pro navrhování produktů. 1. vyd. Stalowa Wola, Polsko: Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o., 2018. 154 s. ISBN 978-83-63767-39-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Manažerské postupy pro navrhování produktů
Název česky Manažerské postupy pro navrhování produktů
Název anglicky Managerial procedures for product design
Autoři DOBROVIČ, Ján (703 Slovensko, garant, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí) a Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Stalowa Wola, Polsko, 154 s. 2018.
Nakladatel Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50203 Industrial relations
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001535
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-83-63767-39-6
Klíčová slova česky praktiky navrhování výrobků; reverzní inženýrství; rapid prototyping
Klíčová slova anglicky product design practices; reverse engineering; rapid prototyping
Štítky MAD_a, RIV19
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 21. 4. 2020 10:41.
Anotace
"Monografie chronologicky popisuje praktiky o inovačních přístupech navrhování nových výrobků pro automobilový průmysl. Analyzuje stav poznání v současné praxi navrhování nových výrobků v automotive. Výstižně a dostatečně stručně uvádí jednotlivé metody, principy a postupy navrhování. Autoři podávají základní informace o plánování, specifikaci, koncepčním designu, testování a řešení produktu, o reverzním inženýrství, Rapid Porotyping, optimalizaci designu, testování v automotive a o štíhlém procesu. V závěrečných kapitolách autoři uvádějí výsledky vlastního vědeckého výzkumu a formulují vlastní závěry a doporučení pro praxi. Monografie je určena široké vědecké veřejnosti i akademickým a výzkumným pracovníkům technických univerzit."
Anotace anglicky
"The monograph chronologically describes practices on innovative approaches to designing new products for the automotive industry. It analyzes the state of knowledge in the current practice of designing new products in automotive. It briefly and succinctly lists individual design methods, principles and procedures. Authors provide basic information on planning, specification, conceptual design, product testing and solution, reverse engineering, Rapid prototyping, design optimization, automotive testing, and lean process. In the final chapters, the authors present the results of their own scientific research and formulate their own conclusions and recommendations for practice. The monograph is intended for the broad scientific community as well as academic and research staff of technival universities."
Zobrazeno: 6. 10. 2022 10:05