HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Ján KMEC, Zuzana PALKOVÁ, Ivan KOPAL, Ján KRMELA a Anton PANDA. Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials. Material Iwiss. Weinheim: Verlag GmbH, 2019, roč. 50, č. 5, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 0933-5137.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials
Název česky Studium vlivu strukturní velikosti zrna na mechanické vlastnosti technických materiálů
Autoři HARNIČÁROVÁ, Marta (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Ján KMEC (703 Slovensko, domácí), Zuzana PALKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Ivan KOPAL (703 Slovensko), Ján KRMELA (703 Slovensko) a Anton PANDA (703 Slovensko).
Vydání Material Iwiss, Weinheim, Verlag GmbH, 2019, 0933-5137.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20505 Composites
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001530
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Nanomateriály; velikost zrna; mechanické parametry; matematické a fyzikální modelování
Klíčová slova anglicky Nanomaterials; grain size; mechanical parameters; mathematical and physical modelling
Štítky MSP, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 15:36.
Anotace
The mechanical properties of technical materials depend on their structure. They are influenced not only by their chemical composition, but particularly by the structural grain size. Significant changes in the mechanical behaviour of materials are related both to surface and volume properties, and not only in the field of mechanical parameters. A wide range of physical and chemical parameters changes as well. Nano-materials are the materials, the structural grain size of which is in the dimensional area from 10 9 to 10 7 m. Nano-particles and nanostructures are thus so small that their behaviour is affected by atomic forces, properties of chemical bonding, and quantum phenomena. The wave nature of the very small particles begins to manifest itself. The aim of the authors is to contribute by their paper to the solution of the problems in the field of material engineering. This means to investigate the specifics in the behaviour of technical materials depending on the change in the structural grain size towards the nano-areas, as well as the design and use of new techniques of mathematical and physical modelling including the operative measurement method.
Anotace česky
Mechanické vlastnosti technických materiálů závisí na jejich struktuře. Jsou ovlivněny nejen jejich chemickým složením, ale zejména strukturální velikostí zrna. Významné změny v mechanickém chování materiálů se týkají jak povrchových, tak objemových vlastností, a to nejen v oblasti mechanických parametrů. Také se mění celá škála fyzikálních a chemických parametrů. Nano materiály jsou materiály, jejichž strukturní zrnitost je v rozměrové oblasti od 10 9 do 10 7 m. Nano-částice a nanostruktury jsou tak malé, že jejich chování je ovlivněno atomovými silami, vlastnostmi chemických vazeb a kvantovými jevy. Vlnová povaha velmi malých částic se začíná projevovat. Cílem autorů je přispět svým příspěvkem k řešení problémů v oblasti materiálového inženýrství. To znamená zkoumat specifika v chování technických materiálů v závislosti na změně struktury zrna směrem k nano oblastem, jakož i na navrhování a používání nových technik matematického a fyzikálního modelování včetně metody operativního měření.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2021 19:43