MITAĽOVÁ, Zuzana, Dušan MITAĽ, František BOTKO, Juliána LITECKÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Miloš OHLÍDAL. INFLUENCE OF FACTORS ON SURFACE TOPOGRAPHY OF WOOD-BASED COMPOSITE MATERIAL. ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING. Rumunsko: Editura Politehnica, 2018, roč. 16, č. 4, s. 110-114. ISSN 1583-7904.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název INFLUENCE OF FACTORS ON SURFACE TOPOGRAPHY OF WOOD-BASED COMPOSITE MATERIAL
Název česky VLIV FAKTORŮ NA POVRCHOVOU TOPOGRAFII KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU NA DŘEVĚ \ t
Autoři MITAĽOVÁ, Zuzana (703 Slovensko, garant), Dušan MITAĽ (703 Slovensko), František BOTKO (703 Slovensko), Juliána LITECKÁ (703 Slovensko), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí) a Miloš OHLÍDAL (203 Česká republika).
Vydání ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING, Rumunsko, Editura Politehnica, 2018, 1583-7904.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20505 Composites
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001527
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky drsnost povrchu; 3D optický profilometr; kompozitní materiál s přirozenou výztuží
Klíčová slova anglicky surface roughness; 3D optical profilometer; composite material with natural reinforcement
Štítky MSP, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 22. 4. 2020 14:31.
Anotace
The paper deals with the analysis of one of the technological factors (machining process parameters – tool feed rate) in relation to the topography of the surface created by machining technology (turning). The influence of the tool feed rate on the character of the resulting sample profile of wood-filled plastics was evaluated experimentally. Information on the character of the resultant profile was obtained by 3D optical measurements. Turning technology creates a significant trace (groove) on the surface of the material that is dependent on the feed rate, but also on the inaccuracies transferred to the result from the turning technology itself, as well as on the positioning of the sample on the profilometer table and inhomogeneity of material.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá analýzou jednoho z technologických faktorů (parametry obráběcího procesu - rychlost posuvu nástroje) ve vztahu k topografii povrchu vytvořeného technologií obrábění (soustružení). Experimentálně byl hodnocen vliv posuvu nástroje na charakter výsledného profilu vzorku plastů plněných dřevem. Informace o charakteru výsledného profilu byly získány pomocí 3D optických měření. Technologie soustružení vytváří na povrchu materiálu významnou stopu (drážku), která je závislá na rychlosti posuvu, ale také na nepřesnostech přenášených na výsledek ze samotné technologie soustružení, jakož i na umístění vzorku na profilometru a nehomogenitu materiálu.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2021 14:47