SHAKHOVSKA, Natalyia, Roman HOLOSHCHUK, Solomia HOLOSHCHUK, Oleh KOSAR, Roman DANEL and Michal ŘEPKA. The Sequential Associative Rules Analysis of Patient's Physical Characteristics. In Ľvovská polytechnická národná univerzita, Ukrajina. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). 2255th ed. Lvov: Ľvovská polytechnická národná univerzita, Ukrajina, 2018. p. 82-92. ISSN 1613-0073.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Sequential Associative Rules Analysis of Patient's Physical Characteristics
Name in Czech Analýza sekvenčních asociativních pravidel fyzikální charakteristiky pacienta
Authors SHAKHOVSKA, Natalyia (804 Ukraine, guarantor), Roman HOLOSHCHUK (804 Ukraine), Solomia HOLOSHCHUK (804 Ukraine), Oleh KOSAR (804 Ukraine), Roman DANEL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Michal ŘEPKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2255. vyd. Lvov, Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018), p. 82-92, 11 pp. 2018.
Publisher Ľvovská polytechnická národná univerzita, Ukrajina
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20602 Medical laboratory technology ;
Country of publisher Ukraine
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001415
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 1613-0073
Keywords (in Czech) sekvenční asociativní pravidla; umělá inteligence; podpora; důvěra; sekvenční analýza
Keywords in English sequential associative rules; artificial intelligence; support; confidence; sequential analysis
Tags ENE, RIV18, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 14/3/2019 10:35.
Abstract
The sequential associative rules method creating are described. The difference between classical associative rules and sequential associative rules is given. The patient medical data is analyzed. The main associative rules characteristics are given. For modified AprioriTID method unique identifier for the patient set of patient analyzes has been entered. Additional numerical attributes of the investigated objects are indicated. The distinction between associative rules and sequential analysis is given. The analysis of the results of well-known methods and developed method is given.
Abstract (in Czech)
Jsou popsány metody tvorby sekvenčních asociativních pravidel.rozdíl mezi klasickými asociativními pravidly a sekvenčními asociativními pravidly jedána. Analyzují se lékařská data pacienta. Hlavní charakteristiky asociativních pravideljsou uvedeny. Pro modifikovanou metodu Apriori TID jedinečný identifikátor pro pacientasoubor pacientských analýz. Další numerické atributy zkoumané objekty jsou označeny. Rozlišení mezi asociativními pravidlya sekvenční analýza. Analýza výsledků známých metoda vyvinutá metoda.
PrintDisplayed: 24/1/2022 23:31