KABOURKOVÁ, Kristina. Komparace vývoje minimální mzdy a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR. Institut minimální mzdy v dalších státech. In Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. Trh práce v podmínkách Evropské unie. Česká republika, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2018. s. 18-26. ISBN 978-80-7556-032-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komparace vývoje minimální mzdy a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR. Institut minimální mzdy v dalších státech.
Název anglicky Comparation of the development of the minimum wage and average gross monthly wages in the Czech Republic. Institute of minimum wage in ofther countries.
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina.
Vydání Česká republika, České Budějovice, Trh práce v podmínkách Evropské unie, od s. 18-26, 9 s. 2018.
Nakladatel Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7556-032-2
Klíčová slova česky trh práce; minimální mzda; volný pohyb pracovníků; migrace; Evropská unie; zaměstnanost; personální marketing; personální management; Průmysl 4.0
Klíčová slova anglicky labor market; minimum wage; free mowement of workers; migration; European Union; employment; personnel merketing; personnel management; Industry 4.0
Štítky VPR
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 12. 3. 2019 07:46.
Anotace
Článek se zabývá vývojem minimální mzdy ve světě i na našem území a institutem zaručené mzdy. Je zkoumáno navyšování minimální mzdy v ČR od roku 1991 do 3. čtvrtletí roku 2017. Údaje jsou porovnávány s vývojem průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR.
Anotace anglicky
The article deals with the development of the minimum wage in the world and in our territory and by the Institute of guaranteed wages. The increase in the minimum wage in the Czech Republic is studied from 1991 to the third quarter of 2017. The data are compared with the development of the average gross monthly wage in the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2022 06:03