KUŠNEROVÁ, Milena, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Zuzana PALKOVÁ, Zdenko TKÁČ, Anton PANDA, Ján KMEC a Ondrej LUKÁČ. Measurement of the Thermal Properties of Innovative Highly-Insulating Non-Structural Concretes. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: TRANS TECH PUBLICATIONS, LTD, 2019, roč. 2019, č. 390, s. 41-52. ISSN 1662-9507.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Measurement of the Thermal Properties of Innovative Highly-Insulating Non-Structural Concretes
Název česky Měření tepelných vlastností inovativních vysokoizolačních nekonstrukčních betonů
Autoři KUŠNEROVÁ, Milena (203 Česká republika, garant, domácí), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Zuzana PALKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Zdenko TKÁČ, Anton PANDA (703 Slovensko), Ján KMEC (703 Slovensko, domácí) a Ondrej LUKÁČ (703 Slovensko).
Vydání Defect and Diffusion Forum, Switzerland, TRANS TECH PUBLICATIONS, LTD, 2019, 1662-9507.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20500 2.5 Materials engineering
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001409
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky automatizovaná kalorimetrická komora; měření teploty; vysoce izolační beton; tepelná kapacita; tepelná vodivost
Klíčová slova anglicky automated calorimetric chamber; temperature measurements; highly-insulating concrete; heat capacity; heat conductivity
Štítky MSP, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 2. 4. 2019 12:53.
Anotace
Thermal characteristic of insulation concretes is one of the key components in materials selection especially in civil constructions. In this article, non–tabulated material parameters of some innovative highly-insulating non-structural concretes are presented. The specific volumetric heat capacity, specific heat capacity, parameter of temperature diffusivity and thermal mass parameter of the innovative highly-insulating cementitious composites were determined. The experiments were conducted using a prototype automated calorimetric chamber. The easurement results are compared with those obtained by using a commercial multifunctional instrument (Isomet 2114) and are accompanied by the measurement of other significant thermal parameters of the cementitious composites under investigation. The results indicated that there is potential of using the newly created types of concrete for insulation purposes.
Anotace česky
Tepelná charakteristika izolačních betonů je jednou z klíčových součástí materiálůvýběr zejména v civilních konstrukcích. V tomto článku jsou uvedeny ne-tabulkové parametry materiálu některýchjsou prezentovány inovativní vysoce izolační nekonstrukční betony. Specifické objemové teplokapacita, specifická tepelná kapacita, parametr difuzivity teploty a parametr tepelné hmotnostibyly stanoveny inovativní vysoce izolační cementové kompozity. Pokusy bylyprováděné pomocí prototypové automatizované kalorimetrické komory. Výsledky měření jsouve srovnání s výsledky získanými použitím komerčního multifunkčního přístroje (Isomet 2114) ajsou doprovázeny měřením dalších významných teplotních parametrů cementuzkoumaných kompozitů. Výsledky ukázaly, že existuje potenciál nově užívatvytvořených typů betonu pro izolační účely.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2021 13:31