NÁHLÍK, Tomáš a Dana SMETANOVÁ. Applications of Gyroscopic Effect in Transportation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 293-296. ISSN 0469-6255.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Applications of Gyroscopic Effect in Transportation
Název česky Aplikace gyroskopického efektu v dopravě
Autoři NÁHLÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Nase More, Dubrovnik, University of Dubrovnik, 2018, 0469-6255.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10302 Condensed matter physics
Stát vydavatele Chorvatsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001408
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000449796600024
Klíčová slova česky gyroskop; stabilizace; doprava
Klíčová slova anglicky gyroscope; stabilization; transportation
Štítky FYS_z, RIV18, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 13. 3. 2019 10:44.
Anotace
This article describes gyroscopes and their effects in various fields of everyday life. Gyroscopic effect is ability (tendency) of the rotating body to maintain a steady direction of its axis of rotation. The gyroscopes are rotating with respect to the axis of symmetry at high speed. Gyroscopic effect is related to all rotating mechanisms (wheels, gears, shafts, rotors, bicycles, motorcycles, children’s toys...). In some cases, we want to enhance the gyroscopic effect (for stabilization, energy accumulation). Stabilization effect is mainly used for two-wheeled vehicles. It can be also used on ships and boats, where big wheel is rotating and preventing the boat to overturn. Gyroscopic effects can help with energy accumulation. The bigger rotating speed is achieved the bigger amount of energy is stored. When the gyroscope is well designed the efficiency can be much higher than in the batteries. In other cases we want to suppress or compensate it (in case of the direction change of the rotating device). This is mainly about the planes. When the pilot of the plane needs to change the heading then during the left turn the plane will go up and during the right turn it goes down. The use of gyroscopes is important in various modes of transportation. We describe different usage of gyroscopes in transport and logistics, especially gyrocompass (ships and planes – advantages: no influence by ferromagnetic materials, heading to the true North, disadvantages: errors caused by rapid changes in course, speed and latitude); attitude and heading indicators (plane); pendulous integrating gyroscopic accelerometer (rocketry); gyrostat - control moment gyroscope (space – stations, satellites and probes); MEMS gyroscope (automotive, entertainment, robots, etc.).
Anotace česky
Tento článek popisuje gyroskopy a jejich účinky v různých oblastech každodenního života. Gyroskopický efekt je schopnost (tendence) rotujícího tělesa udržovat stabilní směr vzhledem k ose otáčení. Gyroskopy se otáčejí vzhledem k ose symetrie vysokou rychlostí. Gyroskopický efekt je spojen se všemi rotujícími mechanismy (kola, ozubená kola, hřídele, rotory, kola, motocykly, dětské hračky ...). V některých případech, chceme zvýšit gyroskopický efekt (pro stabilizaci, akumulaci energie). Stabilizační účinek se používá hlavně u dvoukolejných vozidel. Lze jej také použít pro lodě a čluny, kde rotuje velké kolo a brání tomu, aby se loď převrátila. Gyroskopické efekty mohou pomoci při akumulaci energie. Při vyšší rychlosti otáčení je dosaženo většího množství energie. Když je u gyroskopu dobře navržená účinnost, může být mnohem vyšší akumulace než u baterií. V ostatních případech jej chceme potlačit nebo kompenzovat (v případě změny směru otáčení přístroj). Jedná se hlavně o letadla. Používání gyroskopů je důležité v různých druzích dopravy. Popisujeme různá použití gyroskopů zejména v oblasti dopravy a logistiky, např. gyrokompas (lodě a letadla - výhody: žádný vliv feromagnetických materiálů, směřuje k pravému severu, nevýhody: chyby způsobené rychlými změnami ve směru, rychlosti a zeměpisné šířky); ukazatele polohy a směru (rovinné); integrace gyroskopického akcelerometru (rocketry); gyrostat - řídící moment, gyroskop (vesmírné stanice, satelity a sondy); MEMS gyroskop (automobilový, zábava, roboty atd.).
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 03:27