Informační systém VŠTE
ČEJKA, Jiří and Martin TELECKÝ. "Macroeconomic Effects on Development of Sparsely Populated Areas in Public Transport". Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, vol. 65, No 4, p. 240-245. ISSN 0469-6255.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "Macroeconomic Effects on Development of Sparsely Populated Areas in Public Transport"
Name in Czech Vývoj makroekonomických efektů v nízce osídlených oblastech v rámci veřejné dopravy
Authors ČEJKA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Martin TELECKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Nase More, Dubrovnik, University of Dubrovnik, 2018, 0469-6255.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50700 5.7 Social and economic geography
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001405
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) mikroekonomie; doprava; korelační analýzy; statistické indikátory; EU
Keywords in English microeconomic; transport; correlations analysis; statistic indicators; EU
Tags OVY_z, RIV18, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 3/4/2019 08:24.
Abstract
Traffic services in public transport rank among the most debated topics in the context of the living in the country. Many foreign and domestic expert studies acknowledge importance of this issue and the fact that the transportation and the related accessibility of the country is a problem even in foreign countries. The main aim of this study is to highlight the differences in traffic services in the Czech Republic as their level is different in every region. Another goal is to describe traffic services provided by the public transport in the size categories of villages in individual regions of the Czech Republic and to compare them with the availability of passenger cars in individual households. Passenger cars are more or less necessary alternative to the public mass transport.
Abstract (in Czech)
Dopravní služby ve veřejné dopravě patří mezi nejdiskutovanější témata v oblasti dopravního prostředí pro obyvatele žijící v zemi. Mnoho zahraničních a domácích odborných studií uznává význam tohoto problému a skutečnost, že doprava a související dostupnost země je zkoumaným problémem i v zahraničí. Hlavním cílem této studie je zdůraznit rozdíly v dopravních službách v dopravě České republiky. Jejich úroveň je v každém regionu odlišná. Dalším cílem je popsat dopravní služby poskytované městskou hromadnou dopravou ve velikostních kategoriích obcí v České republice v jednotlivých regionech ČR a porovnat je s dostupností osobních automobilů v jednotlivých domácnostech. Osobní automobily jsou víceméně nutnou alternativou k veřejné hromadné dopravě.
Displayed: 28/9/2022 01:05