KRÁL, Pavol, Hussam MUSA, George LAZAROIU, Mária MIŠANKOVÁ a Jaromír VRBKA. Comprehensive assessment of the selected indicators of financial analysis in the context of failing companies. Journal of International Studies. Szczecin, Polsko: Centre of Sociological Research, 2018, roč. 11, č. 4, s. 282-294. ISSN 2071-8330.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Comprehensive assessment of the selected indicators of financial analysis in the context of failing companies
Název česky Komplexní hodnocení vybraných ukazatelů finanční analýzy v kontextu selhávajících podniků
Autoři KRÁL, Pavol (703 Slovensko, garant), Hussam MUSA (703 Slovensko), George LAZAROIU (642 Rumunsko), Mária MIŠANKOVÁ (703 Slovensko) a Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of International Studies, Szczecin, Polsko, Centre of Sociological Research, 2018, 2071-8330.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001399
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky predikce bankrotu; selhání podniků; finanční ukazatele
Klíčová slova anglicky bankruptcy prediction; failing companies; financial ratios
Štítky CTR_a, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 20. 2. 2019 09:57.
Anotace
The aim of this article is to define the so-called etalon unsuccessful business that can serve as a standard comparative basis for other unsuccessful companies operating in Slovak Republic. Own quantification of the selected ratios is created on the database of the published financial statements of several thousand businesses operating in Slovak Republic between 2014 and 2015.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je definovat tzv. etalonový neúspěšný podnik, který může sloužit jako standardní srovnávací základ pro další neúspěšné společnosti působící na Slovensku. Je vytvořena vlastní kvantifikace vybraných ukazatelů v databázi zveřejněných finančních výkazů několika tisíc podniků působících na Slovensku v letech 2014 až 2015.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 16:48