KRÁL, Pavol, Hussam MUSA, George LAZAROIU, Mária MIŠANKOVÁ and Jaromír VRBKA. Comprehensive assessment of the selected indicators of financial analysis in the context of failing companies. Journal of International Studies. Szczecin, Polsko: Centre of Sociological Research, 2018, vol. 11, No 4, p. 282-294. ISSN 2071-8330.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Comprehensive assessment of the selected indicators of financial analysis in the context of failing companies
Name in Czech Komplexní hodnocení vybraných ukazatelů finanční analýzy v kontextu selhávajících podniků
Authors KRÁL, Pavol (703 Slovakia, guarantor), Hussam MUSA (703 Slovakia), George LAZAROIU (642 Romania), Mária MIŠANKOVÁ (703 Slovakia) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of International Studies, Szczecin, Polsko, Centre of Sociological Research, 2018, 2071-8330.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001399
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) predikce bankrotu; selhání podniků; finanční ukazatele
Keywords in English bankruptcy prediction; failing companies; financial ratios
Tags CTR_a, RIV18, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 20/2/2019 09:57.
Abstract
The aim of this article is to define the so-called etalon unsuccessful business that can serve as a standard comparative basis for other unsuccessful companies operating in Slovak Republic. Own quantification of the selected ratios is created on the database of the published financial statements of several thousand businesses operating in Slovak Republic between 2014 and 2015.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je definovat tzv. etalonový neúspěšný podnik, který může sloužit jako standardní srovnávací základ pro další neúspěšné společnosti působící na Slovensku. Je vytvořena vlastní kvantifikace vybraných ukazatelů v databázi zveřejněných finančních výkazů několika tisíc podniků působících na Slovensku v letech 2014 až 2015.
PrintDisplayed: 26/10/2021 16:45