RUMRILL, Jessica, Vojtěch STEHEL, Pavol ĎURANA and Juraj KOLENČÍK. Does sexual objectification entail institutional power imbalances in organizations? Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, vol. 10, No 2, p. 100-106. ISSN 1948-9137.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Does sexual objectification entail institutional power imbalances in organizations?
Name in Czech Znamená sexuální objektivizace institucionální mocenskou nerovnováhu v organizacích?
Authors RUMRILL, Jessica, Vojtěch STEHEL, Pavol ĎURANA and Juraj KOLENČÍK.
Edition Contemporary Readings in Law and Social Justice, New York, USA, Addleton Academic Publishers, 2018, 1948-9137.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) sexuální objektivizace; #MeToo; útok; násilí; diskriminace; nerovnost
Keywords in English sexual objectification; #MeToo; assault; violence; discrimination; inequality
Tags SCOPUS, STA
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 1/4/2019 12:58.
Abstract
Following recent research on the #MeToo social media campaign, authors have identified and provided empirical evidence on how sexual objectification may entail institutional power imbalances in organizations. Authors performed analyses and made estimates regarding the prevalence of sexual harassment and assault in the United States.
Abstract (in Czech)
Po nedávném výzkumu kampaně #MeToo v sociálních médiích autoři identifikovali a poskytli empirické důkazy o tom, jak sexuální objektivizace může znamenat institucionální mocenské nerovnováhy v organizacích. Autoři provedli analýzy a provedli odhady ohledně výskytu sexuálního obtěžování a útoku ve Spojených státech.
PrintDisplayed: 30/11/2021 09:13