Informační systém VŠTE
KUŠNEROVÁ, Milena, Michal ŘEPKA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Roman DANEL, Ján KMEC and Zuzana PALKOVÁ. A New Method of Semi-automated Measurement of Shear Friction Coefficient. TEM Journal. Serbia: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science., 2018, vol. 7, No 4, p. 924-932. ISSN 2217-8309.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A New Method of Semi-automated Measurement of Shear Friction Coefficient
Name in Czech Nová metoda poloautomatizovaného měření koeficientu tření ve smyku
Authors KUŠNEROVÁ, Milena (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Michal ŘEPKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta HARNIČÁROVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman DANEL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ján KMEC (703 Slovakia, belonging to the institution) and Zuzana PALKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition TEM Journal, Serbia, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science. 2018, 2217-8309.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20302 Applied mechanics
Country of publisher Serbia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00002035
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Koeficient tření ve smyku; inteligentní pohon
Keywords in English Shear friction coefficient; intelligent drive
Tags RIV21
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Changed: 28/4/2022 07:42.
Abstract
The paper is intended for engineer laboratory teaching and measurements in production engineering. The aim is a new method of measuring using the semi-automated measuring set and presenting the results of static shear friction coefficients and kinetic shear friction coefficients, depending on the relatively low speeds of the uniform translational movement of the body. In the framework of a specific engineering task, the methodological questions concerning the interpretation of measurement results in the context of engineering physics and its teaching are solved.
Abstract (in Czech)
Článek je určen pro inženýrské laboratorní výuky a měření ve výrobním inženýrství. Cílem je nová metoda měření pomocí poloautomatizované měřící soupravy a představení výsledků statických koeficientů tření ve smyku a koeficientů kinetického tření v závislosti na relativně nízkých rychlostech jednotného translačního pohybu tělesa. V rámci specifického inženýrského úkolu jsou řešeny metodologické otázky týkající se interpretace výsledků měření v kontextu inženýrské fyziky a jejího vyučování.
Displayed: 5/7/2022 15:33