Informační systém VŠTE
TOMÁŠKOVÁ, Elena. Functioning of Ukrainian phraseological neologisms in Russian political media discourse. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 11., č. 2, s. 59-68. ISSN 1805-9112.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Functioning of Ukrainian phraseological neologisms in Russian political media discourse
Název česky Fungování ukrajinských frazeologických neologizmů v ruském politickém mediálním diskurzu
Autoři TOMÁŠKOVÁ, Elena.
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, 1805-9112.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60201 General language studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky frazeologismus; frazeologický neologismus; neofrazém; politický mediální diskurz; sémantika frazeologizmů
Klíčová slova anglicky "phraseologism; phraseological neologism; neophraseme; political media discours; semantics of phraseologism
Štítky ERIH, RJP_2
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 19. 12. 2018 13:33.
Anotace
Russian and Ukrainian political media discourse, despite complex relations between countries, is a part of single information space. As a result, phraseological innovations arising from one of its segments quickly become the property of another. Borrowing a certain neophraseme is possible due to the relevance of the denotations for the political and socio-cultural situation of the country, whose language is borrowed from. Functioning of a phraseological unit in a new environment (in a different segment of media discourse) is subject to certain regularities relating to both form (phrasemes can be translated or transliterated), and the semantics of phraseological unit. There are three possible alternatives: the neophraseme can preserve both the form and the meaning; it can keep the form, but change the meaning; or it can change the form, but keep the meaning. The choice of an alternative is determined by both linguistic and extralinguistic factors
Anotace česky
Ruské a ukrajinské politické mediální diskurzy, i přes složité vztahy mezi zeměmi, jsou součástí jediného informačního prostoru. To souvisí s tím, že frazeologické inovace, které vznikly v jednom z jeho segmentů, se poměrně rychle stávají vlastnictvím druhého. Půjčování konkrétního neofrazému je dáno relevancí denotátu pro politickou a společensko-kulturní situaci země, jejíž jazyk si půjčuje. Fungování frazeologické jednotky v novém prostředí (v jiném segmentu mediálního diskurzu) se řídí určitými zákonitostmi, které se týkají jak tvaru (frazémy lze přeložit nebo přepsat), tak i sémantiky frazeologické jednotky. Jsou možné tři možnosti: neofrazém může zachovat jak tvar, tak i význam; zachovat tvar, ale změnit význam; změnit tvar, ale zachovat význam. Výběr varianty je určen jak jazykovými, tak i extralingvistickými faktory.
Zobrazeno: 29. 11. 2022 15:11