TOMÁŠKOVÁ, Elena. Functioning of Ukrainian phraseological neologisms in Russian political media discourse. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, 11., No 2, p. 59-68. ISSN 1805-9112.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Functioning of Ukrainian phraseological neologisms in Russian political media discourse
Name in Czech Fungování ukrajinských frazeologických neologizmů v ruském politickém mediálním diskurzu
Authors TOMÁŠKOVÁ, Elena.
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, 1805-9112.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60201 General language studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) frazeologismus; frazeologický neologismus; neofrazém; politický mediální diskurz; sémantika frazeologizmů
Keywords in English "phraseologism; phraseological neologism; neophraseme; political media discours; semantics of phraseologism
Tags ERIH, RJP_2
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 19/12/2018 13:33.
Abstract
Russian and Ukrainian political media discourse, despite complex relations between countries, is a part of single information space. As a result, phraseological innovations arising from one of its segments quickly become the property of another. Borrowing a certain neophraseme is possible due to the relevance of the denotations for the political and socio-cultural situation of the country, whose language is borrowed from. Functioning of a phraseological unit in a new environment (in a different segment of media discourse) is subject to certain regularities relating to both form (phrasemes can be translated or transliterated), and the semantics of phraseological unit. There are three possible alternatives: the neophraseme can preserve both the form and the meaning; it can keep the form, but change the meaning; or it can change the form, but keep the meaning. The choice of an alternative is determined by both linguistic and extralinguistic factors
Abstract (in Czech)
Ruské a ukrajinské politické mediální diskurzy, i přes složité vztahy mezi zeměmi, jsou součástí jediného informačního prostoru. To souvisí s tím, že frazeologické inovace, které vznikly v jednom z jeho segmentů, se poměrně rychle stávají vlastnictvím druhého. Půjčování konkrétního neofrazému je dáno relevancí denotátu pro politickou a společensko-kulturní situaci země, jejíž jazyk si půjčuje. Fungování frazeologické jednotky v novém prostředí (v jiném segmentu mediálního diskurzu) se řídí určitými zákonitostmi, které se týkají jak tvaru (frazémy lze přeložit nebo přepsat), tak i sémantiky frazeologické jednotky. Jsou možné tři možnosti: neofrazém může zachovat jak tvar, tak i význam; zachovat tvar, ale změnit význam; změnit tvar, ale zachovat význam. Výběr varianty je určen jak jazykovými, tak i extralingvistickými faktory.
PrintDisplayed: 29/11/2022 16:49