VOCHOZKA, Marek and Veronika MACHOVÁ. Determination of value drivers for transport companies in the Czech Republic. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, vol. 65, No 4, p. 197-201. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/4SI.6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determination of value drivers for transport companies in the Czech Republic
Name in Czech Stanovení generátorů hodnoty dopravních podniků v České republice
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Veronika MACHOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Nase More, Dubrovnik, University of Dubrovnik, 2018, 0469-6255.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001314
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.17818/NM/2018/4SI.6
UT WoS 000449796600006
Keywords (in Czech) dopravní podniky; generátory hodnoty; umělé neuronové sítě; EVA equity
Keywords in English transport companies; value drivers; artificial neural networks; EVA equity
Tags FIP_2, RIV18, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 29. 11. 2018 08:23.
Abstract
The objective of this contribution is to identify the value drivers of a transport company in the Czech Republic, provided that the value of the company is measured by means of the EVA equity indicator. In total, 12 variables are chosen that enter/play a part in the process of the company value creation. Based on the sensitivity analysis, the most important components of the variable are identified.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto příspěvku je identifikovat generátory hodnoty dopravního podniku v České republice za předpokladu, že hodnota společnosti je měřena pomocí ukazatele EVA equity. Celkově je vybráno 12 proměnných, které vstupují do procesu tvorby hodnoty podniku. Na základě analýzy citlivosti jsou identifikovány nejdůležitější složky proměnných.
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 07:02