SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. STUDENTS’ ENGAGEMENT TO RESEARCH AND DEVELOPMENT OF GEAR PUMPS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 4727-4730, 4 s. ISBN 978-84-697-9480-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název STUDENTS’ ENGAGEMENT TO RESEARCH AND DEVELOPMENT OF GEAR PUMPS
Název česky Zapojení studentů do výzkumu a vývoje zubových čerpadel
Autoři SMETANOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí), Petr HRUBÝ (203 Česká republika, domácí) a Tomáš NÁHLÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Španělsko, INTED2018 PROCEEDINGS, od s. 4727-4730, 4 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20300 2.3 Mechanical engineering
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001311
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-697-9480-7
UT WoS 000447408804112
Klíčová slova česky Zapojení studentů; strojírenství; technický projekt
Klíčová slova anglicky Students' engagement; mechanical engineering; technical project.
Štítky PAP_1, RIV18, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 23. 11. 2018 08:37.
Anotace
"Several studies have shown that the educational environments that encourage the engagement of students can facilitate the development of motivation. In many contexts, however, student engagement may also refer to the ways in which school leaders, educators, and other adults might “engage” students more fully in the governance and decision-making processes in school, in the design of programs and learning opportunities, or in the civic life of their community. The paper is devoted to students’ engagement in the bachelor study of mechanical engineering. In the paper there is an example of positive students’ engagement in the lessons. Specifically it was about working on seminars from these subjects Elasticity and Strength I, Machine Parts and Mechanisms I., Kinematics. Mainly, engagement to the research and development of gear pump is presented. A research and development activities in teaching several subjects within the bachelor's degree program Mechanical engineering at the Institute of Technology and Business in České Budějovice (ITB) is described. The ITB and company Jihostroj solve a research technical project from the Technology Agency of the Czech Republic. Students participate in solving partial problems of the research. The way of positive engagement and its benefits are discussed. Specific results of teacher and student collaboration are presented. Examples of successful outputs: sub-programs, articles at conferences, suggestions for checking components of machines, etc. are shown. "
Anotace česky
"Několik studií ukázalo, že vzdělávací prostředí, které podporuje zapojení studentů, může usnadnit rozvoj motivace. Práce je věnována zapojení studentů do bakalářského studia strojírenství. V příspěvku je uveden příklad pozitivního zapojení studentů do vyučovacích hodin. Konkrétně se jednalo o práci na seminářích z těchto předmětů Pružnost a pevnost I., Části a mechanismy strojů, Kinematika. Jedná se především o zapojení do výzkumu a vývoje zubového čerpadla. Jsou popsány výzkumné a vývojové činnosti ve výuce několika předmětů v rámci bakalářského studijního programu Strojírenství na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). VŠTE a společnost Jihostroj řešil výzkumný technický projekt Technologické agentury České republiky. Studenti se podíleli na řešení částečných problémů výzkumu. Pozornost je věnována způsobu pozitivního zapojení a jeho výhod. Ukazují se konkrétní výsledky spolupráce učitelů a studentů. Jsou uvedeny příklady úspěšných výstupů: podprogramy, články na konferencích, návrhy pro kontrolu částí strojů apod."
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
INTED2018_-_927_2.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 23. 11. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., učo 17584
  • osoba Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D., učo 19618
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 29. 11. 2020 00:12