KLIEŠTIK, Tomáš, Jaromír VRBKA and Zuzana ROWLAND. Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun, Polsko: Inst Economic Research-Poland, 2018, vol. 13, No 3, p. 569-593. ISSN 2353-3293. doi:10.24136/eq.2018.028.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis
Name in Czech Predikce bankrotu zemí Vyšegrádské skupiny pomocí vícenásobné diskriminační analýzy
Authors KLIEŠTIK, Tomáš (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Polsko, Inst Economic Research-Poland, 2018, 2353-3293.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.24136/eq.2018.028
UT WoS 000447127800011
Keywords (in Czech) bankrot; predikční model; diskriminační analýza; Višegrádská skupina; finanční analýza
Keywords in English bankruptcy; prediction model; discriminant analysis; Visegrad group; financial analysis
Tags FIP_2
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 25/10/2018 11:50.
Abstract
The main aim of the paper is to develop a model to reveal the unhealthy development of the enterprises in V4 countries, which is done by the multiple discriminant analysis. The article use the Amadeus database providing necessary financial and statistical data of almost 450,000 enterprises, covering the year 2015 and 2016, operating in the countries of the Visegrad group. The research results are important for companies themselves, but also for their business partners, suppliers and creditors to eliminate financial and other corporate risks related to the unhealthy or unfavorable financial situation of the company.
Abstract (in Czech)
Hlavním cílem práce je vyvinout model, který by odhalil nezdravý vývoj podniků v zemích V4, což je provedeno vícerozměrnou diskriminační analýzou. Článek využívá databázi Amadeus, která poskytuje potřebné finanční a statistické údaje téměř 450 000 podniků, které působily v roce 2015 a 2016 v zemích Vyšegrádské skupiny. Výsledky výzkumu jsou důležité pro samotné společnosti, ale také pro jejich obchodní partnery, dodavatele a věřitele, aby eliminovali finanční a další firemní rizika související s nezdravou nebo nepříznivou finanční situací podniku.
PrintDisplayed: 26/10/2021 16:49