VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Název česky INOVAČNÍ ZMĚNY VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Riga, Lotyšsko, Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects, od s. 318-331, 14 s. 2018.
Nakladatel ISMA University, Riga: Landmark SIA
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Lotyšsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001280
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-9984-891-04-0
Klíčová slova česky inovační změny; vzdělávací proces; flexibilní a smíšené učení; didaktické a simulační hry; HR Award
Klíčová slova anglicky innovative changes; educational process; flexible and blended learning; didactic and simulation games; HR Award
Štítky A_HRM, A_MAD, MAD, MAD_a, PEM, PEM_a, PRI_1, PRI_2, PRI_2a, RIV18, RLZ, STM, S_PRI_1, S_PRI_2a, S_STM
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 19. 9. 2018 08:41.
Anotace
With weakening of traditional ties and structures, individualization and with increasing plurality and heterogeneity up to atomization of society, demands and burdens on each person in society are increasing. Changes in economic and political life and cancelling feudal restrictions changed placement of society and also character of settlement. Formation of new industrial centres strengthened difference of each region. In demographic development there are changes in age composition of population thanks to extension of life expectancy and to reduced birth rates. Countries of Western Europe are facing effects of increased immigration which brought ethnic cultural and social issues many European countries for example burden on educational system of special groups has increased. Fast growth of the amount of new technologies, sub-sectors and key areas is still increasing and developing in line with innovative changes in quantum, atomic and molecular physics, biochemistry, social psychology and in propositional logic.
Anotace česky
Oslabením tradičních vazeb a struktur, individualizací a rostoucí pluralitou a heterogenitou až po atomizaci společnosti se zvyšuje zátěž a požadavky na každého člověka ve společnosti. Změny v hospodářském a politickém životě a zrušení feudálních omezení změnily rozmístění společnosti a také charakter osídlení. Vytvoření nových průmyslových center posílilo rozdíly mezi jednotlivými regiony. V demografickém vývoji dochází ke změnám věkové skladby obyvatelstva díky prodlužování délky života a snížení porodnosti. Země západní Evropy čelí následkům vyšší míry přistěhovalectví, což přineslo etnické, kulturní a sociální problémy mnoha evropským zemím, například zatížení vzdělávacího systému zvláštních skupin. Rychlý růst objemu nových technologií, podsektorů a klíčových oblastí se stále zvyšuje a vyvíjí se v souladu s inovačními změnami v kvantové, atomové a molekulární fyzice, biochemii, sociální psychologii a v propoziční logice.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 07:34