PANDOVÁ, Iveta, Anton PANDA, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Milena KUŠNEROVÁ and Zuzana PALKOVÁ. "Use of Sorption of Copper Cations by Clinoptilolite for Wastewater Treatment ". International Journal of Environmental Research and Public Health. Switzerland: MDPI, 2018, vol. 15, No 7, p. 1-12, 13 pp. ISSN 1660-4601.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "Use of Sorption of Copper Cations by Clinoptilolite for Wastewater Treatment "
Name in Czech Použití sorpce mědi kationtů klinoptilolitem pro úpravu odpadních vod
Authors PANDOVÁ, Iveta (203 Czech Republic, guarantor), Anton PANDA (203 Czech Republic), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zuzana PALKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition International Journal of Environmental Research and Public Health, Switzerland, MDPI, 2018, 1660-4601.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10511 Environmental sciences
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001273
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) odpadní voda; životní prostředí; kationty mědi; sorpce; zeolity
Keywords in English wastewater; environment; copper cations; sorption; zeolites
Tags EDS, RIV18, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 14/8/2018 10:49.
Abstract
This paper from the field of environmental chemistry offers an innovative use of sorbents in the treatment of waste industrial water. Various industrial activities, especially the use of technological fluids in machining, surface treatment of materials, ore extraction, pesticide use in agriculture, etc., create wastewater containing dangerous metals that cause serious health problems. This paper presents the results of studies of the natural zeolite clinoptilolite as a sorbent of copper cations. These results provide the measurement of the sorption kinetics as well as the observed parameters of sorption of copper cations from the aquatic environment to the clinoptilolite from a promising Slovak site. The effectiveness of the natural sorbent is also compared with that of certain known synthetic sorbents.
Abstract (in Czech)
Tento článek z oblasti environmentální chemie nabízí inovativní využití sorbentů při zpracování odpadní průmyslové vody. Různé průmyslové činnosti, zejména použití technologických kapalin v obrábění, povrchová úprava materiálů, těžba rudy, používání pesticidů v zemědělství apod. vytvářejí odpadní vody obsahující nebezpečné kovy, které způsobují vážné zdravotní problémy. Tento příspěvek uvádí výsledky studií přírodního zeolitu klinoptilolitu jako sorbentu měďnatých kationtů. Článek obsahuje výsledky měření kinetiky sorpce a sledovaných parametrů sorpce měďnatých kationů z vodního prostředí klinoptilolitu ze známého slovenského naleziště. Účinnost přírodního sorbentu byla porovnávána s účinností některých známých syntetických sorbentů.
PrintDisplayed: 27/1/2023 19:19