SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users
Name in Czech Internetové bankovnictví jako faktor loajality zákazníků: Případová studie uživatelů internetového bankovnictví
Authors SLABÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Norristown, Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH, p. 932-940, 9 pp. 2015.
Publisher International Business Information Management Association (IBIMA)
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50800 5.8 Media and communications
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00001234
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-0-9860419-5-2
UT WoS 000366872700090
Keywords (in Czech) internetové bankovnictví; banka; věrnost zákazníků
Keywords in English internet banking; bank; customer loyalty
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM2, MAM_1, MAM_1a, MAZ, RIV17, S_IBW_A, S_MAM, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 12/4/2018 13:30.
Abstract
Because of changes in lifestyle trends that tend to increase of usage of internet, internet and mobile applications; a key issue for bank institutions is the implementation of internet banking. The aim of this paper is to analyze internet banking usage and the importance of internet banking as a factor of customer loyalty. Through using data from author's research; demographic and other characteristics of internet banking users were examined. The results of author's research propose that demographic factors (mainly age) impact the internet banking usage. The results of the author's research revealed significant differences in the level of internet banking usage among different age groups from 5 % to 58 %. Regression analysis and correlation coefficient was employed to test the hypothesis.
Abstract (in Czech)
Kvůli změnám trendů v životním stylu, které mají tendenci zvyšovat využívání internetu, internet a mobilní aplikace; Klíčovou otázkou pro bankovní instituce je zavedení internetového bankovnictví. Cílem práce je analyzovat využití internetového bankovnictví a význam internetového bankovnictví jako faktoru loajality zákazníků. Použitím údajů z výzkumu autora; demografické a jiné charakteristiky uživatelů internetového bankovnictví. Výsledky autorského výzkumu naznačují, že demografické faktory (především věk) ovlivňují využití internetového bankovnictví. Výsledky výzkumu autora odhalily významné rozdíly v úrovni používání internetového bankovnictví u různých věkových skupin z 5% na 58%. Pro testování hypotézy byla použita regresní analýza a korelační koeficient.
PrintDisplayed: 4/2/2023 07:41