VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ a Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, roč. 39, č. 17, s. 1875-1878. ISSN 1556-7230.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation
Název česky Alternativy pro použití vedlejších produktů pyrolýzy pro výrobu elektřiny
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Vojtěch STEHEL (203 Česká republika, domácí), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí), Ján MAJERNÍK (703 Slovensko, domácí), Monika KARKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Ladislav KOLÁŘ (203 Česká republika, domácí) a Jaroslav ŽÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, USA, Taylor & Francis Group, LLC, 2017, 1556-7230.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001229
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000416608600007
Klíčová slova česky bioodpad;výroba elektřiny;parolýza;bioekonomie;stavební materiály
Klíčová slova anglicky Biowaste; electricity;generation; pyrolysis; bioeconomy; building materials
Štítky FIP_1, RIV17, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 5. 4. 2018 11:09.
Anotace
Electricity generation via the combustion of pyrolysis gas is becoming increasingly popular on remote farms and in other similar locations around the world. Currently, many manufacturers are offering fully automated pyrolysing devices with adjustable power performance, which are capable of processing a wide range of biomass. The economic interest in these autonomous systems is linked not only to their low maintenance costs, but also to the income they can create through bio-waste disposal. However, the process raises questions about the management of by-products that are produced (in particular, the solid pyrolysis residues and tar). This paper deals with the techno-economic considerations of solid pyrolysis by-products. The conclusion is drawn that there is a wide range of alternatives, whereby the most cost-effective solution needs to respect both the qualitative indicators of the by-products and the specificity of local demand. It is pointed out that use of the by-products in the construction industry shows perspective; however, the current state of knowledge in the field is insufficient.
Anotace česky
Výroba elektřiny spalováním pyrolýzního plynu se stává stále oblíbenější ve vzdálených farmách a na jiných podobných místech po celém světě. V současné době mnoho výrobců nabízí plně automatizovaná pyrolýza s nastavitelnou výkonností, která je schopna zpracovat širokou škálu biomasy. Ekonomický zájem v těchto autonomních systémech je spojen nejen s jejich nízkými náklady na údržbu, ale také s příjmy, které mohou vytvářet prostřednictvím likvidace biologického odpadu. Tento proces však vyvolává otázky týkající se správy vedlejších produktů, které se vyrábějí (zejména pevných zbytků pyrolýzy a dehtu). Tento článek se zabývá technickými a ekonomickými hledisky pevných vedlejších produktů pyrolýzy. Závěrem je konstatováno, že existuje široká škála alternativ, přičemž nejvíce nákladově efektivní řešení musí respektovat jak kvalitativní ukazatele vedlejších produktů, tak specifičnost místní poptávky. Zdůrazňuje se, že využití vedlejších produktů ve stavebnictví má perspektivu; současný stav znalostí v této oblasti je však nedostatečný.
VytisknoutZobrazeno: 8. 6. 2023 13:32