VÁCHALOVÁ, Radka, Josef MAROUŠEK, Ladislav KOLÁŘ, Jiří PETERKA, Marek KOPECKÝ, Zbyněk HAVELKA, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. NITRATES IN BEETROOT AND SODIUM FERTILIZATION. LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ. Praha: LISTY CUKROVARNICKE REPARSKE, V U C PRAHA, A.S., 2017, vol. 133, No 12, p. 386-388. ISSN 1210-3306.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name NITRATES IN BEETROOT AND SODIUM FERTILIZATION
Name in Czech Nitráty v červené řepě a hnojení sodíkem
Authors VÁCHALOVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor), Josef MAROUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ladislav KOLÁŘ (203 Czech Republic), Jiří PETERKA (203 Czech Republic), Marek KOPECKÝ (203 Czech Republic), Zbyněk HAVELKA (203 Czech Republic), Petra PÁRTLOVÁ (203 Czech Republic) and Jan VÁCHAL (203 Czech Republic).
Edition LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Praha, LISTY CUKROVARNICKE REPARSKE, V U C PRAHA, A.S. 2017, 1210-3306.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20400 2.4 Chemical engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001228
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000418013800003
Keywords (in Czech) červená řepa;fertilizace sodíku; NO3-redukce;režim půdního toku
Keywords in English beetroot; sodium fertilization; NO3- reduction; water-air soil regime
Tags EDS, RIV17, RJA, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 5/4/2018 10:11.
Abstract
The demonstrational comparative experiment with (round red) beetroot fertilized by sodium with the doses of 100 and 200 kg ha(-1) NaCl inaddition to the basic NPK fertilization showed 29% reduction in the nitrate content in the fresh matter of the harvested beetroot. At the same time, the beetroot yield increased by 8.8%. The increase in the yield resulted in further uptake of nitrogen from the soil, so after the conversion of the increased yield, the actual reduction of the NO3- content in the experimental sodium fertilization variant was 27%. The water content in the experimental soil increased, but a negative impact on the water-air soil regime has been negligible so far.
Abstract (in Czech)
Demonstrační srovnávací experiment s kulatou červenou řepou oplodněnou sodíkem s dávkami 100 a 200 kg ha (-1) NaCl kromě základního oplodnění NPK vykazuje 29% snížení obsahu dusičnanů v čerstvé hmotě sklizené řepy . Výnosy červené řepy se zároveň zvýšily o 8,8%. Zvýšení výtěžku vedlo k dalšímu vychytávání dusíku z půdy, takže po konverzi zvýšeného výtěžku byla skutečná redukce obsahu NO3 v experimentální variantě fertilizace sodíku 27%. Obsah vody v experimentální půdě se zvýšil, ale negativní dopad na režim půdní vodní vzduch byl dosud zanedbatelný.
PrintDisplayed: 14/8/2022 12:44