VÁCHALOVÁ, Radka, Josef MAROUŠEK, Ladislav KOLÁŘ, Jiří PETERKA, Marek KOPECKÝ, Zbyněk HAVELKA, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. NITRATES IN BEETROOT AND SODIUM FERTILIZATION. LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ. Praha: LISTY CUKROVARNICKE REPARSKE, V U C PRAHA, A.S., 2017, roč. 133, č. 12, s. 386-388. ISSN 1210-3306.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název NITRATES IN BEETROOT AND SODIUM FERTILIZATION
Název česky Nitráty v červené řepě a hnojení sodíkem
Autoři VÁCHALOVÁ, Radka (203 Česká republika, garant), Josef MAROUŠEK (203 Česká republika, domácí), Ladislav KOLÁŘ (203 Česká republika), Jiří PETERKA (203 Česká republika), Marek KOPECKÝ (203 Česká republika), Zbyněk HAVELKA (203 Česká republika), Petra PÁRTLOVÁ (203 Česká republika) a Jan VÁCHAL (203 Česká republika).
Vydání LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Praha, LISTY CUKROVARNICKE REPARSKE, V U C PRAHA, A.S. 2017, 1210-3306.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20400 2.4 Chemical engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001228
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000418013800003
Klíčová slova česky červená řepa;fertilizace sodíku; NO3-redukce;režim půdního toku
Klíčová slova anglicky beetroot; sodium fertilization; NO3- reduction; water-air soil regime
Štítky EDS, RIV17, RJA, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 5. 4. 2018 10:11.
Anotace
The demonstrational comparative experiment with (round red) beetroot fertilized by sodium with the doses of 100 and 200 kg ha(-1) NaCl inaddition to the basic NPK fertilization showed 29% reduction in the nitrate content in the fresh matter of the harvested beetroot. At the same time, the beetroot yield increased by 8.8%. The increase in the yield resulted in further uptake of nitrogen from the soil, so after the conversion of the increased yield, the actual reduction of the NO3- content in the experimental sodium fertilization variant was 27%. The water content in the experimental soil increased, but a negative impact on the water-air soil regime has been negligible so far.
Anotace česky
Demonstrační srovnávací experiment s kulatou červenou řepou oplodněnou sodíkem s dávkami 100 a 200 kg ha (-1) NaCl kromě základního oplodnění NPK vykazuje 29% snížení obsahu dusičnanů v čerstvé hmotě sklizené řepy . Výnosy červené řepy se zároveň zvýšily o 8,8%. Zvýšení výtěžku vedlo k dalšímu vychytávání dusíku z půdy, takže po konverzi zvýšeného výtěžku byla skutečná redukce obsahu NO3 v experimentální variantě fertilizace sodíku 27%. Obsah vody v experimentální půdě se zvýšil, ale negativní dopad na režim půdní vodní vzduch byl dosud zanedbatelný.
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2022 06:12