VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu (Valuation of a truck based on a expertness standard for valuation of a vehicle on a particular case). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 229-236. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu
Name (in English) Valuation of a truck based on a expertness standard for valuation of a vehicle on a particular case
Authors VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) oceňování; motorové vozidlo; znalec; majetek; cena obvyklá
Keywords in English valuation; motor vehicle; expert; property; usual price
Tags ERIH, FIP_2, RIV17
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 17. 4. 2018 11:40.
Abstract
Tento článek se zabývá oceněním motorového vozidla společnosti XX, s. r. o. v Českých Budějovicích. Cílem příspěvku je stanovit obvyklou cenu nákladního vozidla Liaz ke dni 5. 1. 2018. Je tak stanovena technická hodnota vozidla, výchozí cena vozidla, vypočtena časová cena a na závěr je zjištěna obvyklá ceny nákladního vozidla.
Abstract (in English)
This contribution deals with valuation of a XX, Ltd. vehicle in České Budějovice. The aim of this contribution is to determine the standard price of a Liaz truck on 5 January 2018. This way the technical value and the initial vehicle price are established, vehicle price at present time is calculated and finally the usual price of the truck is determined.
PrintDisplayed: 26. 10. 2021 17:00