VARGOVÁ, Michaela. Infinite series in circles. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1645-1658. ISBN 978-80-227-4650-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Infinite series in circles
Název česky Nekonečné řady v kružnicích
Autoři VARGOVÁ, Michaela (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání first. Bratislava, 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings, od s. 1645-1658, 14 s. 2017.
Nakladatel Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50201 Economic Theory
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001193
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-227-4650-2
Klíčová slova česky nekonečné řady; konfergence; vizualizace
Klíčová slova anglicky infinite series; convergence; visualisation
Štítky MAT_2, RIV17, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:01.
Anotace
In our opinion, one of the obstacles that students face in relation to the concepts of convergence is the confusion and misconception of terms infinite and unbounded. In the paper we show examples of infinite series whose convergence is easily seen from the figures and can be rigorously justified, for instance, by using integral test or direct comparison test. These visual representations may help students overcome some difficulties related to the thorough undestanding of this concept.
Anotace česky
Podle našeho názoru jednou z překážek, se kterými se studenti potýkají ve vztahu ke koncepci konvergence, je zmatek a mylné pochopení pojmů nekonečný a ohraničný. V příspěvku uvádíme příklady nekonečných řad, jejichž konvergence je z obrázků snadno vidět a může být přísně odůvodněna, například použitím integrálního nebo srovnávacího kriteria konvergence. Tyto vizuální reprezentace mohou pomoci studentům překonat některé potíže související s oslabením pochopení tohoto konceptu.
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 09:05