Informační systém VŠTE
KARKOVÁ, Monika, Ján MAJERNÍK a Ján KMEC. ANALYSIS OF INFLUENCING THE MACROSTRUCTURE AND HARDNESS OF CASTING SURFACE LAYER BY CHANGING CONDITIONS OF CRYSTALLIZATION. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 1910-1913. ISSN 1803-1269.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ANALYSIS OF INFLUENCING THE MACROSTRUCTURE AND HARDNESS OF CASTING SURFACE LAYER BY CHANGING CONDITIONS OF CRYSTALLIZATION
Název česky ANALÝZA VLIVU PODMINEOK KRYSTALIZACE NA MAKROSTRUKTURU A POVRCHOVOU TVRDOST ODLITKŮ
Autoři KARKOVÁ, Monika (703 Slovensko, garant, domácí), Ján MAJERNÍK (703 Slovensko, domácí) a Ján KMEC (703 Slovensko, domácí).
Vydání MM Science Journal, Praha, MM Science Journal, 2017, 1803-1269.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001437
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky krystalizace; tvrdost; makrostruktura; lití kovů pod tlakem
Klíčová slova anglicky crystallization; hardness; macrostructure; high pressure die casting
Štítky EDS, RIV17, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 11. 10. 2019 08:22.
Anotace
"In manufacturing technology, we often encounter the demand for increasing surface hardness of the machinery components. Although there are new varied coating and surface hardening technologies, those are processes implying increasing costs, economic burden and time required for the manufacturing process including increase in production capacities, increased need for machinery and equipment, or possible dependence on external suppliers. The capability of increasing hardness of components starts in casting itself. By understanding and mastering the processes involved in the process of solidification of the melt it is possible to adjust technical parameters so that the hardness characteristics of the casting is increased by the crystallization process and thereby also by the formation of the internal structure morphology. The article presented deals with assessing the changes in surface hardness of castings achieved by changing crystallization conditions. The issue of crystallization is addressed in terms of the processes accompanying the process of melt solidification in casting mould. The parameters observed are macrostructure and hardness of castings fabricated using high pressure die casting technology and changes of these parameters compared to the surface hardness of the castings produced using conventional foundry technologies. At the same time, the influence of structural design of the gate on the selected parameters is observed."
Anotace česky
"Ve výrobní technologii se často setkáváme s poptávkou po zvýšené povrchové tvrdosti součástí strojů. Ačkoli existují nové pestré technologie povrchového kalení, jsou to procesy, které znamenají rostoucí náklady, ekonomickou zátěž a čas potřebný pro výrobní proces včetně zvýšení výroby kapacity, zvýšená potřeba strojů a zařízení nebo možná závislost na externích dodavatelích, schopnost zvyšovat tvrdost komponentů začíná v samotném odlití.Poznáním a zvládnutím procesů, které se podílejí na procesu tuhnutí taveniny, je možné upravit technické parametry takže tvrdostní charakteristiky odlitku se zvyšují krystalizačním procesem a tím i vytvářením morfologie vnitřní struktury. Předložený článek se zabývá posuzováním změn povrchové tvrdosti odlitků dosažených změnou podmínek krystalizace. Problematika krystalizace je řešena z hlediska procesů doprovázejících proces tuhnutí taveniny v licí formě. Pozorovanými parametry jsou makrostruktura a tvrdost odlitků vyrobených technologií vysokotlakého lití a změny těchto parametrů ve srovnání s povrchovou tvrdostí odlitků vyráběných konvenčními slévárenskými technologiemi. Současně je pozorován vliv konstrukčního uspořádání brány na vybrané parametry. """
Zobrazeno: 14. 8. 2022 18:51