ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ and Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy (Determining the bankruptcy model of transport enterprises in the Czech Republic by means of multiple discriminatory analysis). Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS). Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, No 1, p. 32-46. ISSN 1337-0839.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy
Name (in English) Determining the bankruptcy model of transport enterprises in the Czech Republic by means of multiple discriminatory analysis
Authors ROWLAND, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lenka DVOŘÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel ROUSEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS), Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, 1337-0839.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00001188
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) bankrotní model; vícenásobná diskriminační analýza; poměrové ukazatele; metodika; proměnné
Keywords in English bankruptcy model; multivariate discriminant analysis; ratios; mehodics; variables
Tags FIP_2, RIV17
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 30/1/2018 14:15.
Abstract
Článek zkoumá výhody a nevýhody problematiky bankrotních modelů a vícenásobné diskriminační analýzy. Bankrotní model je stanoven na konkrétním souboru dopravních společností působících v konkrétním časovém období na území České republiky. Článek vytváří metodiku, která napomáhá uživateli sestavit bankrotní model na základě dat vložených do metodiky.
Abstract (in English)
The article examines the pros and cons of the issue of bankruptcy models and multiple discriminant analysis. Bankruptcy model is designated on a specific set of transport companies operating in a specific time period in the Czech Republic. Article establishes a methodoloby that helps users to build the bankruptcy model based on the data entered into the methodology.
PrintDisplayed: 26/10/2021 17:19