ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ a Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy. Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS). Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, č. 1, s. 32-46. ISSN 1337-0839.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy
Název anglicky Determining the bankruptcy model of transport enterprises in the Czech Republic by means of multiple discriminatory analysis
Autoři ROWLAND, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka DVOŘÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Pavel ROUSEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS), Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, 1337-0839.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00001188
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky bankrotní model; vícenásobná diskriminační analýza; poměrové ukazatele; metodika; proměnné
Klíčová slova anglicky bankruptcy model; multivariate discriminant analysis; ratios; mehodics; variables
Štítky FIP_2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 30. 1. 2018 14:15.
Anotace
Článek zkoumá výhody a nevýhody problematiky bankrotních modelů a vícenásobné diskriminační analýzy. Bankrotní model je stanoven na konkrétním souboru dopravních společností působících v konkrétním časovém období na území České republiky. Článek vytváří metodiku, která napomáhá uživateli sestavit bankrotní model na základě dat vložených do metodiky.
Anotace anglicky
The article examines the pros and cons of the issue of bankruptcy models and multiple discriminant analysis. Bankruptcy model is designated on a specific set of transport companies operating in a specific time period in the Czech Republic. Article establishes a methodoloby that helps users to build the bankruptcy model based on the data entered into the methodology.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2021 14:30