VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu (Analysis of deficiencies in determining prices of real estates by means of application of the decree on valuation on a specific example). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 195-208. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu
Name (in English) Analysis of deficiencies in determining prices of real estates by means of application of the decree on valuation on a specific example
Authors VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) oceňování; cena nemovitosti; soudní znalec; oceňovací vyhláška
Keywords in English valuation; property price; expert witness; valuation decree
Tags ERIH, FIP_2, RIV17
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 17/4/2018 10:48.
Abstract
Cílem příspěvku je stanovit cenu konkrétních nemovitostí a analyzovat, zda je možné dojít k ceně odlišné. Byla stanovena hodnota nemovitostí v katastrálním území Smíchov. Na základě výsledků lze konstatovat, že jak zákon, tak vyhláška jsou velice dobře zpracovány a lze tvrdit, že při stanovení ceny nemovitostí v případě, jehož bylo využito, nebylo v podstatě možné se odchýlit.
Abstract (in English)
The purpose of the present paper is to determine prices of specific real estates to analyse whether the prices may vary. The value of the real estate in the cadastral area of Smíchov was set. On the basis of the results, it can be stated that both the law and the decree are very well processed and it can be argued that, in determination of the price of the real estate in the case we have selected, in principle, it was not possible to deviate.
PrintDisplayed: 1/12/2022 21:11