VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 195-208. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu
Název anglicky Analysis of deficiencies in determining prices of real estates by means of application of the decree on valuation on a specific example
Autoři VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky oceňování; cena nemovitosti; soudní znalec; oceňovací vyhláška
Klíčová slova anglicky valuation; property price; expert witness; valuation decree
Štítky ERIH, FIP_2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 10:48.
Anotace
Cílem příspěvku je stanovit cenu konkrétních nemovitostí a analyzovat, zda je možné dojít k ceně odlišné. Byla stanovena hodnota nemovitostí v katastrálním území Smíchov. Na základě výsledků lze konstatovat, že jak zákon, tak vyhláška jsou velice dobře zpracovány a lze tvrdit, že při stanovení ceny nemovitostí v případě, jehož bylo využito, nebylo v podstatě možné se odchýlit.
Anotace anglicky
The purpose of the present paper is to determine prices of specific real estates to analyse whether the prices may vary. The value of the real estate in the cadastral area of Smíchov was set. On the basis of the results, it can be stated that both the law and the decree are very well processed and it can be argued that, in determination of the price of the real estate in the case we have selected, in principle, it was not possible to deviate.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2022 22:18