KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 61-67. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál
Název anglicky Education of young people for entrepreneurship: business preconditions
Autoři KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Podnikání; podnikatelské potenciál; výchova k podnikavosti; test nezávislosti
Klíčová slova anglicky Business; business preconditions; entrepreneurship education; test of independence
Štítky BAK, DIS, ERIH, RIV17, RLZ_a, SOK_a, TIM_a, ZP_MVZ_a, ZP_SOC_a, ZP_STV
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 13:41.
Anotace
Příspěvek je věnován analýze podnikatelského potenciálu. Teoretická část příspěvku načrtá potřebu výchovy k podnikavosti a rozvoje podnikatelských dovedností. V praktické části, pomocí dotazníkového průzkumu, jsou zjišťována data týkající se zjišťování podnikatelského potenciálu u studentů technických oborů na VŠTE v Českých Budějovicích a je provedeno vyhodnocení pomocí testu nezávislosti. Pomocí testu jsou ověřovány předem formulované hypotézy. V příspěvku předkládáme první výsledky z dotazníkového průzkumu.
Anotace anglicky
The paper is devoted to the analysis of entrepreneurial potential. The theoretical part of the paper outlines the need for entrepreneurship education and the development of entrepreneurial skills. In the practical part the data concerning the entrepreneurial potential of the students of the technical branches at the VŠTE in České Budějovice are surveyed using the questionnaire survey. The evaluation by the test of independence is demonstrate. Using the test, formulated hypotheses are verified. In the paper we present the first results from the questionnaire survey.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vychova_k_podnikavosti__Ing._Iveta_Kmecova_Ph.D.__RNDr._Dana_Smetanova__Ph.D..pdf   Verze souboru Hynešová, E. 26. 1. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 11. 2020 23:02