VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Jaromír VRBKA a Svetlana ASCHMARINA. Specific performance evaluation of medium-sized enterprise operating in the automotive industry using modern methods of evaluation on concrete example in the conditions of the Slovak Republic. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 9-27. ISSN 2533-6258.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specific performance evaluation of medium-sized enterprise operating in the automotive industry using modern methods of evaluation on concrete example in the conditions of the Slovak Republic
Název česky Specifické hodnocení výkonu středně velkých podniků působících v automobilovém průmyslu pomocí moderních metod hodnocení na konkrétním příkladu v podmínkách Slovenské republiky
Autoři VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Jaromír VRBKA a Svetlana ASCHMARINA.
Vydání Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice, Česká republika, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, 2533-6258.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky ekonomická přidaná hodnota; výkonnost společnosti; automobilový průmysl; strategie; riziko
Klíčová slova anglicky economic value added; company performance; automotive industry; strategies; risk
Štítky FIP_2
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 26. 1. 2018 13:16.
Anotace
The article addresses the first step in evaluating the performance of a medium-sized organization operating in the automotive industry. To improve relevance, a combination of modern financial and non-financial methods of performance evaluation is chosen as the evaluation methodology. Subsequently, based on the resulting performance indicators, the article points out the specification in which the company operates. The benefit of the article is that it also links to specific measurement methods, the outcomes of a strategy for future company development in the final section.
Anotace česky
Článek se zabývá prvním krokem při hodnocení výkonu středně velké organizace působící v automobilovém průmyslu. Pro zlepšení relevance je jako metodika hodnocení zvolena kombinace moderních finančních a nefinančních metod hodnocení výkonu. Následně, na základě výsledných ukazatelů výkonnosti, článek poukazuje na specifikaci, ve které společnost působí. Přínosem tohoto článku je, že odkazuje také na konkrétní měřicí metody, výsledky strategie pro budoucí vývoj společnosti v závěrečné části.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2021 12:44