ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM (CUSTOMER 'S PREFERENTIES IN SELECTION OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE COMPANY PR). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 97-112. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM
Name (in English) CUSTOMER 'S PREFERENTIES IN SELECTION OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE COMPANY PR
Authors ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) ubytovací zařízení; preference; dotazování
Keywords in English accommodation; preference; questioning
Tags CER, ERIH, KCRM3, MARK, MAV_a, RIV17, S_MAV
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 15:01.
Abstract
Cílem článku je určit zákaznické preference ve vztahu k ubytovacím zařízením. Na trhu ubytovacích zařízení panuje vyostřená konkurence, proto je pro majitele těchto zařízení bezpodmínečné nutné poznat preference svých zákazníků. Tyto preference je účelné využívat při tvorbě nových produktů ubytovacích zařízení, inovaci produktů stávajících a také efektivně vedené PR komunikaci.
Abstract (in English)
The aim of the article is to identify customer preferences in relation to accommodation facilities. The market of accommodation facilities is dominated by competition, so it is unconditional for the owners of these facilities to recognize the preferences of their customers. These preferences are expedient to use when creating new accommodation products and upgrading existing products. Preferences are being explored.
PrintDisplayed: 6/10/2022 09:04