CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. THE IMPORTANCE AND PRECONDITIONS FOR AN EFFECTIVE CODE OF ETHICS AS A COMPANY MANAGEMENT TOOL IN THE GLOBAL ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. Žilina: University of Zilina, 2017. s. 255-261. ISBN 978-80-8154-212-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název THE IMPORTANCE AND PRECONDITIONS FOR AN EFFECTIVE CODE OF ETHICS AS A COMPANY MANAGEMENT TOOL IN THE GLOBAL ENVIRONMENT
Název česky Význam a předpoklady účinnosti etického kodexu jako nástroje etického řízení firmy v globálním prostředí
Autoři CAHA, Zdeněk a Jan URBAN.
Vydání Žilina, Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference, od s. 255-261, 7 s. 2017.
Nakladatel University of Zilina
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-8154-212-1
Klíčová slova česky code of ethics; evaluation; global; effectiveness of ethical management
Klíčová slova anglicky etický kodex; hodnocení; globální; účinnost etického řízení
Štítky KEM8
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 11. 1. 2018 15:36.
Anotace
Companies, in particular those with a global presence, have been facing increasing demands from their customers, business partners, as well as wider society, to behave ethically in the long-term. As a result, there has been an increase in the importance attached by organizations to having a code of ethics as a tool for ethical company management. The main purpose of such codes is to clearly establish and unequivocally state the rules and principles for the ethical behaviour of managers and employees, internally and externally, as well as towards each other. This article deals with the goals and the contents of codes of ethics, the principles behind their creation, the enforcement of those principles and the main pre-conditions required for ensuring their effectiveness. The empirical part of the article is based on research conducted on a sample set of 607 Czech companies. These companies were divided into four categories according to size. The tested hypothesis was set on the basis of the assumption that more than 50 % of companies use the comments of their departments and employees when implementing changes to their code of ethics. All the tests and calculations of interval estimates were performed at the significance level of 0.05 using R-software. The tables were created in MS Excel. The statistical tests show that more than 50 % of medium and large-sized companies take into account the comments of departments and staff prior to modifying their codes of ethics. The hypothesis was refuted for micro and small-sized companies.
Anotace česky
Požadavky na etické chování firem a jejích zaměstnanců ze strany zákazníků, obchodních partnerů i širšího společenského prostředí dlouhodobě rostou, a to i v souvislosti s globálním působením firem. Spolu s nimi se zvyšuje význam etického kodexu organizace jako důležitého nástroje etického řízení. Jeho hlavním významem je jasné stanovení principů a pravidel etického jednání manažerů i dalších zaměstnanců organizace, a to jak pravidel uplatňovaných navenek, tak i ve vztahu k vlastní organizaci a vůči sobě navzájem. Příspěvek se zabývá cíli a obsahem etických kodexů, zásadami jejich tvorby, prosazováním jejich zásad a hlavními předpoklady jejich účinnosti. Empirická část článku vychází z výzkumu provedeného na výzkumném vzorku 607 českých firem. Tyto společnosti byly rozděleny do čtyř kategorií dle velikosti. Vyzkoušená hypotéza byla stanovena na základě předpokladu, že více než 50 % firem používá poznámky svých oddělení a zaměstnanců při provádění změn etického kodexu. Všechny testy a výpočty intervalových odhadů byly provedeny na úrovni významnosti 0,05 pomocí softwaru R. Tabulky byly vytvořeny v MS Excel. Statistické testy ukazují, že více než 50 % středních a velkých společností zohledňuje připomínky oddělení a zaměstnanců před úpravou etických kodexů. Tato hypotéza byla vyvrácena pro malé a malé podniky.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
clanek_-_THE_IMPORTANCE_AND_PRECONDITIONS.pdf   Verze souboru Mikšíková, B. 11. 1. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 15:28