OPRŠAL, Ivo. DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA (CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 165-181. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA
Name (in English) CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION
Authors OPRŠAL, Ivo.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Sebeuvědomění; Skupinová identita; Konfuciánská výchova; Karteziánská logika; Dohodová společnost; Japonský vzdělávací systém
Keywords in English Self awareness; Social Identity; Confucian Education; Cartesian Logic; Conventional Society; Japanese Educational System
Tags ERIH, RIV17, SOK_a
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 18/4/2018 08:22.
Abstract
Na krátkých kazuistikách japonských dětí a na popisu reálií vzdělávacího a společenského systému je ukázán vliv kultury na výchovu mladých Japonců. Rovněž je naznačeno utváření sebepojetí a dentity, dané především skupinovou složkou. Kultura, s mnoha velmi starými a tradičními prvky, domácnost a školní výchova, a dále trávení volného času kombinované se situačně velmi závislým prožíváním jsou faktory, jejichž výslednicí je pro Evropana neobvykle se vyvíjející osobnost i (převážně skupinová) identita. Spoluprožívání v kolektivu společně s pečlivě tradovaným povědomím o výlučnosti Japonského národa a jazyka formují právě skupinovou identitu velmi neobvyklým způsobem. To je ukázáno na několika vybraných narativních i zjišťovacích rozhovorech a poznatcích získaných zúčastněným pozorováním.
Abstract (in English)
The influence of culture on the education of young Japanese is shown on short description of educational system, society and short case interpretations of Japanese children. It is indicated, that their identity and self are influenced mostly by the society component. Japanese culture with many old and traditional components combined with household, education, leisure time, and very situational Japanese character are factors forming a very unique personality and (mostly) social identity. Added to that, the social identity is influenced by shared experience and traditional self-percept exclusiveness of Japanese nation. It is presented on a few selected narratives/dialogues supported by involved observations.
PrintDisplayed: 30/11/2021 09:34