TOMÁŠKOVÁ, Elena. Influence of hashtag on formation of new phraseological units in political journalism of online media. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 245-258. ISSN 2254-4496.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Influence of hashtag on formation of new phraseological units in political journalism of online media
Name in Czech Vliv hashtagů na vytvoření nových frazeologických spojení v politické publicistice internetových médií
Authors TOMÁŠKOVÁ, Elena.
Edition Caracteres, Salamanca, Editorial Delirio, 2017, 2254-4496.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) idiom; neofrazém; frazeologická inovace; hashtag; politická publicistika; internetová média
Keywords in English idiom; neophraseme; phraseological innovation; hashtag; political journalism; Internet media
Tags ACJ_1, ERIH, RIV17
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 08:06.
Abstract
The paper investigates new phraseological units in political journalism of online media, which are characterized by fused writing of words that make up the phraseme. It is assumed that this kind arose under the influence of hashtags in which, as a rule, some words are written without spaces. Phraseological innovations of this kind are part of the language game in journalism of online media, as they currently are not so typical for printed newspapers. The main purpose of using neophraseme with fused writing of words is to increase the text expressiveness and emotionality.
Abstract (in Czech)
Článek zkoumá nové frazeologické jednotky v politické publicistice internetových médií, které se vyznačuje psaním slov dohromady, která tvoří frazeologické spojení. Předpokládá se, že tento jev vznikl pod vlivem hashtagů, ve kterých jsou zpravidla některá slova psány bez mezer. Frazeologické inovace tohoto druhu jsou součástí jazykové hry v publicistice právě internetových médií, neboť pro tisková média nejsou tato frazeologická spojení v současné době tak typická. Hlavním účelem používání neofrasem se psaním slov dohromady je zvýšení expresivity a emocionality textu.
PrintDisplayed: 6/10/2022 09:40