CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 57-65. ISSN 2464-7217.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE
Název anglicky PREVALENCE OF CODE OF ETHICS IN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC…………………………………………………………………………………..
Autoři CAHA, Zdeněk a Jan URBAN.
Vydání AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd, České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, 2464-7217.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky rozšíření; etický kodex; firma; Česká republika
Klíčová slova anglicky prevalence; code of ethics; company; Czech Republic
Štítky ERIH, KEM2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:42.
Anotace
Etický kodex je základním, tradičním a stále nejvyužívanějším nástrojem etického řízení firmy. V příspěvku se zabýváme rozšířením etického kodexu v České republice na vzorku 297 firem, přičemž tyto firmy členíme podle počtu zaměstnanců na tři kategorie: malé (do 49 zaměstnanců), středně velké (50–249 zaměstnanců) a velké (nad 250 zaměstnanců). Stanovili jsme přitom hypotézu, že etický kodex využívá méně než 70 % firem v České republice, což je méně než tomu je v západoevropských zemích a USA, kde výskyt etického kodexu mnohdy tuto hranici značně převyšuje. Vytyčená hypotéza byla potvrzena.
Anotace anglicky
A code of ethics is the basic, traditional and most widely used tool for the ethical management of a company. This paper sets out to determine the prevalence of a code of ethics in a sample of 297 companies in the Czech Republic. The companies were divided into one of three categories according to their size in terms of numbers of employees: small (up to 49 employees), medium-sized (50-249 employees) and large (over 250 employees). The hypothesis was put forward that a code of ethics is present in less than 70% of Czech companies. This is lower than in Western European countries and the USA, where the presence of a code of ethics is widespread and therefore often greatly exceeds this limit. The hypothesis was confirmed.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Rozsireni_etickeho_kodexu_ve_firmach_v_Ceske_republice.pdf   Verze souboru Dlouhá, H. 11. 11. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 14:42