MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ and Martin PODAŘIL. Possibilities for Change of Thermoplastic Tensile Properties Using Admixture of Recyclable Material. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, vol. 17, No 5, p. 778-782. ISSN 1213-2489.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Possibilities for Change of Thermoplastic Tensile Properties Using Admixture of Recyclable Material
Name in Czech Možnosti změny tahových vlastností termopastů použitím přísad do recyklovaného materiálu.
Authors MAJERNÍK, Ján (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Ján KMEC (703 Slovakia, belonging to the institution), Monika KARKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Martin PODAŘIL (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Manufacturing technology, Ústí nad Labem, J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, 1213-2489.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001432
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) termoplast; recyklovaný material; zkouška tahem
Keywords in English thermoplastic; recycled material; tensile test
Tags EDS, RIV17, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 14/10/2019 09:16.
Abstract
Polymeric materials are thanks its processing and utility properties materials in demand of common and special use. They are also largely replacing conventional materials. As the popularity of polymeric materials grows, also the amount of its waste increases. For this reason, there is introduced the term recycling as a method of processing, re-use of the waste, into technologies of polymeric processing. So, this paper deals with the possibilities of introduction of recycled material. The main part of this paper is created by an experiment that explores the changes of tensile properties of test specimen according to the selected percentage of additives in the volume of the basic granulate. The test specimen was produced by mixing pure granules with the addition of recycled and re-granulated materials. The conclusion of this work presents a comparison of the results of each tensile test that provide an overview of the behaviour and properties of the materials tested.
Abstract (in Czech)
Polymerní materiály se díky svým zpracovatelským i užitným vlastnostem staly žádaným materiálem pro běžné i speciální využití. Ve velké míře nahrazují konvenční materiály. No přímo úměrně rostoucí oblibě využití polymerů roste i množství odpadu z nich vyprodukovaného. Z tohoto důvodu má zavedení pojmu recyklace, jako způsobu zpracování, respektive opětovného využití odpadu, do technologií zpracování polymerů své opodstatnění. Možnostmi zavádění vratného materiálu zpětně do je věnován předkládán příspěvek. Nosnou částí příspěvku je experiment zkoumající změnu tahových vlastností zkušebních těles, které byly vyrobeny smícháním čistého granulátu s přidáním recyklovaného a regranulovaného materiálu, podle zvoleného procentního podílu příměsi v objemu základního granulátu. Závěr se zabývá porovnáním výsledků jednotlivých tahových zkoušek, které poskytují přehled o chování a vlastnostech zkoušených materiálů.
PrintDisplayed: 14/8/2022 12:48