MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ a Martin PODAŘIL. Possibilities for Change of Thermoplastic Tensile Properties Using Admixture of Recyclable Material. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, roč. 17, č. 5, s. 778-782. ISSN 1213-2489.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Possibilities for Change of Thermoplastic Tensile Properties Using Admixture of Recyclable Material
Název česky Možnosti změny tahových vlastností termopastů použitím přísad do recyklovaného materiálu.
Autoři MAJERNÍK, Ján (703 Slovensko, garant, domácí), Ján KMEC (703 Slovensko, domácí), Monika KARKOVÁ (703 Slovensko, domácí) a Martin PODAŘIL (703 Slovensko, domácí).
Vydání Manufacturing technology, Ústí nad Labem, J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, 1213-2489.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001432
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky termoplast; recyklovaný material; zkouška tahem
Klíčová slova anglicky thermoplastic; recycled material; tensile test
Štítky EDS, RIV17, SCOPUS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 14. 10. 2019 09:16.
Anotace
Polymeric materials are thanks its processing and utility properties materials in demand of common and special use. They are also largely replacing conventional materials. As the popularity of polymeric materials grows, also the amount of its waste increases. For this reason, there is introduced the term recycling as a method of processing, re-use of the waste, into technologies of polymeric processing. So, this paper deals with the possibilities of introduction of recycled material. The main part of this paper is created by an experiment that explores the changes of tensile properties of test specimen according to the selected percentage of additives in the volume of the basic granulate. The test specimen was produced by mixing pure granules with the addition of recycled and re-granulated materials. The conclusion of this work presents a comparison of the results of each tensile test that provide an overview of the behaviour and properties of the materials tested.
Anotace česky
Polymerní materiály se díky svým zpracovatelským i užitným vlastnostem staly žádaným materiálem pro běžné i speciální využití. Ve velké míře nahrazují konvenční materiály. No přímo úměrně rostoucí oblibě využití polymerů roste i množství odpadu z nich vyprodukovaného. Z tohoto důvodu má zavedení pojmu recyklace, jako způsobu zpracování, respektive opětovného využití odpadu, do technologií zpracování polymerů své opodstatnění. Možnostmi zavádění vratného materiálu zpětně do je věnován předkládán příspěvek. Nosnou částí příspěvku je experiment zkoumající změnu tahových vlastností zkušebních těles, které byly vyrobeny smícháním čistého granulátu s přidáním recyklovaného a regranulovaného materiálu, podle zvoleného procentního podílu příměsi v objemu základního granulátu. Závěr se zabývá porovnáním výsledků jednotlivých tahových zkoušek, které poskytují přehled o chování a vlastnostech zkoušených materiálů.
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2022 05:47