ANTOŠ, Karel. Problematika dokazování ve středoškolské matematice (The problemacy of proofs in high school mathematics). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piatý, číslo 4, p. 4-10. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika dokazování ve středoškolské matematice
Name (in English) The problemacy of proofs in high school mathematics
Authors ANTOŠ, Karel.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) důkaz; přirozená čísla; matematická indukce; posloupnost; přirozená čísla
Keywords in English proof; natural numbers; mathematical induction; sequence; natural numbers
Tags ERIH, MAT_1, RIV17
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 14:58.
Abstract
Tento článek popisuje některé způsoby dokazování vhodné pro použití ve školské matematice. Pojednává o způsobech dokazování matematických tvrzení z oblasti přirozených čísel. Ukazuje, že středoškolská matematika nabízí dostatečný prostor, jak problematikou dokazování obohatit výuku. Dále ukazuje, že celá oblast přirozených čísel nabízí široký prostor k experimentování při řešení různých matematických problémů, u nichž je dokazování nedílnou součástí procesu řešení problému. V neposlední řadě je důležité připomenout, že umění použít vhodnou dokazovací metodu zvyšuje úroveň matematického myšlení studentů a obohacuje jejich vztah k matematice. V článku je ukázáno užití několika základních dokazovacích metod jako součást řešení několika vybraných problémů z oblasti přirozených čísel tak.
Abstract (in English)
This article describes some methods of proofing suitable for use in school mathematics. It deals with ways of proving mathematical claims from natural numbers. It shows that secondary school mathematics offers plenty of space to enrich the issue of evidence. It also shows that the whole range of natural numbers offers a wide scope for experimenting in solving various mathematical problems where proofing is an integral part of the problem-solving process. Last but not least, it is important to recall that art using the appropriate proofing method increases the level of mathematical thinking of students and enriches their relationship to mathematics. The article presents the use of several basic proofing methods as part of the solution of several selected problems from the area of natural numbers so.
PrintDisplayed: 6/10/2022 08:40