DOBIÁŠ, Václav. Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost (The influence of language skills of socially excluded students on the digital literacy). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, č. 3, p. 11-15. ISSN 1214-9187.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost
Name (in English) The influence of language skills of socially excluded students on the digital literacy
Authors DOBIÁŠ, Václav.
Edition Media4u Magazine, Praha, Ing. Jan Chromý, PhD. 2017, 1214-9187.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) funkční; počítačová; digitální; informační; mediální gramotnost; transgramotnost
Keywords in English functional; computer; digital; information and media literacy; transliteracyapplications; tutorial; teaching of mathematics
Tags ERIH, RIV17, SOK_a
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 13:49.
Abstract
Nároky kladené na informovanost jedince jsou s minulostí nesrovnatelné jak obsahově, tak co do rychlosti zpracování informací. Technologický pokrok diktuje časově náročné osvojování činností s novými médii. Předložený text nabízí vymezení pojmů, spojovaných s různými formami gramotností
Abstract (in English)
The need for speed and quality of information processing has become pervasive in our lives. Technological progress requires new competencies how to handle all kinds of new media. In our text we intend to discuss concepts connected with various forms of literacies
PrintDisplayed: 29/11/2021 09:45