CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 10-15. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH
Název anglicky IN-HOUSE TRAINING, ITS ADVANTAGES AND PREVALENCE IN CZECH COMPANIES
Autoři CAHA, Zdeněk a Jan URBAN.
Vydání Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko, Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky podnikové vzdělávání; vzdělávání na pracovišti; výhody; výskyt; Česká republika
Klíčová slova anglicky corporate training; in-house; advantages; prevalence; Czech Republic
Štítky ERIH, KEM7, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 13:07.
Anotace
Příspěvek se zabývá vzděláváním zaměstnanců na pracovišti (tzv. in-house training). Cílem je poukázat na výhody této formy vzdělávání a na základě kvantitativního dotazníkového šetření realizovaného na vzorku 607 českých podniků ověřit, do jaké míry je tato forma vzdělávání rozšířena u jednotlivých typů podniků s ohledem na počet jejich zaměstnanců. Výzkum vycházel z předpokladu, že nejméně jedna třetina podniků realizuje podnikové vzdělávání výhradně touto formou, že však její využití závisí i na velikosti podniků. Pro ověření této hypotézy byly podniky rozděleny do čtyř velikostních kategorií, zahrnujících mikropodniky (do 10 zaměstnanců), malé podniky (10 – 49 zaměstnanců), střední podniky (50 – 249 zaměstnanců) a velké podniky (250 a více zaměstnanců). Stanovená hypotéza, vycházející z významu interní formy vzdělávání, byla verifikována u mikropodniků a u malých podniků, u středně velkých a velkých podniků potvrzena nebyla.
Anotace anglicky
This contribution provides an analysis of the “in-house” corporate training of employees. The aim of the analysis is to highlight the advantages of in-house corporate training and to quantify the extent to which this takes place in companies of differing size based on the number of employees. The analysis is based on the results of a quantitative questionnaire survey conducted among 607 Czech companies. The set hypothesis states that at least onethird of companies carries out training exclusively in-house. For more detailed processing, the companies were divided into four categories: micro-companies (up to 10 employees), small companies (10 - 49 employees), medium-sized companies (50 - 249 employees) and large companies (250+ employees). The set hypothesis was tested for each category of company separately. The hypothesis was verified for micro-companies and small companies, whereas it was refuted for medium-sized and large companies.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Caha__Urban_-_VZDELAVANI_NA_PRACOVISTI__JEHO_VYHODY_A_ROZSIRENI....pdf   Verze souboru Dlouhá, H. 21. 8. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Hana Dlouhá, učo 19800
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 15:54