CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 12-21. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ
Název anglicky IMPORTANCE OF A CODE OF ETHICS IN A COMPANY
Autoři CAHA, Zdeněk a Jan URBAN.
Vydání Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko, Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky etický kodex; etické řízení organizací; Česká republika
Klíčová slova anglicky Code of Ethics; Ethical management; Czech Republic
Štítky ERIH, KEM2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 18. 4. 2018 08:26.
Anotace
Požadavky na etické chování firem a jejích zaměstnanců ze strany zákazníků, obchodních partnerů i širšího společenského prostředí dlouhodobě rostou. Spolu s nimi narůstají i požadavky na etické jednání osob přicházející zevnitř organizací, související s řízením výkonu zaměstnanců i podporou jejich motivace. Tyto požadavky zvyšují význam etického kodexu organizace jako jednoho z hlavních nástrojů prosazování etického jednání. Cílem článku je zdůraznit hlavní principy zaměření, tvorby a prosazování etického kodexu v organizaci a ověřit jejich využívání v praxi. Součástí tohoto cíle je zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření rozšíření tohoto řídícího nástroje v českých podnicích, a to včetně rozdílů v jeho používání v různých typech organizací, frekvenci jeho hodnocení a reflektování případných podnětů k úpravám.
Anotace anglicky
The requirements for ethical behavior of companies and its employees coming from customers, business partners as well as wider social environment in the long term grow. Along with them increase internal demands of organizations ethical behavior associated with performance management employee and support of employee motivation. These requirements increase the importance of the code of ethics of the organization as one of the main tools for promoting ethical conduct of organizations. This article aims to highlight the main principles of the contents, creation and enforcement of the code of ethics in organizations and to verify their compliance in practice. Also, this objective comprises determininig, through a questionnaire surfy, the extend in which this management tool is used by Czech companies including differences in its usage in different types of organizations, the frequency of its evaluation and reflection of suggestions for changes.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Caha__Urban_-_DULEZITOST_ETICKEHO_KODEXU_VE_FIRME.pdf   Verze souboru Dlouhá, H. 11. 8. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Hana Dlouhá, učo 19800
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 15:35