VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 128-136. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie
Název česky Stanovení finančního plánu konkrétní společnosti pomocí neuronové sítě základní radiální funkce
Název anglicky J - článek v odborném periodiku Vochozka - 100 % ANO ERIH - [1.145] Marek Vochozka Ústav znalectví a oceňování Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie Stanovení finančního plánu konkrétn
Autoři VOCHOZKA, Marek.
Vydání Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko, Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky finanční plán; radiální základní funkce; umělé neuronové sítě; finanční výkazy
Klíčová slova anglicky financial plan; radial basic function; artificial neural network; financial statements
Štítky ERIH, FIP_2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:32.
Anotace
Finančný plán má zásadný vplyv na spôsob financovania investovania finančných prostriedkov, na stratégiu hospodárskej súťaže a kompletný podnikový úspech. Dnes existujú tri hlavné metódy finančného plánovania – intuitívne, štatistické a kauzálne. Ako každá metóda, tak aj tieto tri majú svoje výhody a nevýhody. V súčasnosti sa pre firmy vyvíjajú aj iné metódy finančného plánovania, napríklad umelé neurónové siete. Tento príspevok popisuje radiálnu základnú funkciu umelej neurónovej siete. Cieľom je nájsť vhodnú radiálnu základnú funkciu neurónových sieti pre predikciu budúceho vývoja tržieb za predaný tovar.
Anotace česky
Finanční plán má zásadní vliv na způsob financování investování finančních prostředků, na strategii hospodářské soutěže a kompletní podnikový úspěch. Dnes existují tři hlavní metody finančního plánování - intuitivní, statistické a kauzální. Jako každá metoda, tak i tyto tři mají své výhody a nevýhody. V současnosti se pro firmy vyvíjejí také jiné metody finančního plánování, například umělé neuronové sítě. Tento příspěvek popisuje radiální základní funkci neuronové sítě. Cílem je najít vhodnou radiální základní funkci neuronové sítě pro predikci budoucího vývoje tržeb za prodané výrobky.
Anotace anglicky
A financial plan has a crucial influence on way of funding and investing funds, on competition strategy and on complete business success. Nowadays there are three main methods of financial planning – intuitive, statistical and causal. Presently other methods of financial planning for companies are developing, for example the artificial neural networks. This contribution describes the radial basic function neural network. The aim is to find suitable radial basic function neural networks for predicting the future development of sales from goods sold.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 16:37