VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Implications of the EU green energy policy on financial performance of crop produstion and water management of topsoil. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2016, roč. 19, č. 2, s. 603-608. ISSN 1618-954X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Implications of the EU green energy policy on financial performance of crop produstion and water management of topsoil
Název česky Dopady zelené energetické politiky EU na finanční výkon produkce plodin a vodního hospodářství
Autoři VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ.
Vydání Clean Technologies and Environmental Policy, New York, USA, Springer, 2016, 1618-954X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky energetická politika; vodní hospodářství; udržitelné hospodářství; biouhel
Klíčová slova anglicky energy policy; water management; sustainable economy; biochar
Štítky KEM6
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 27. 4. 2017 17:13.
Anotace
The article analyzes the incorporation of ash from local producers into topsoil in a commercial scale a analyzes its interactions in the course of 4 years form a multidisciplinary point of view with an emphasis on susceptibility to erosion and interactions caused by addition of biochar. It has been proved that high doses of ash worsen water management of topsoil, specifically its susceptibility to erosion. Based on the result, a new economically justified method has been proposed which allows utilization of nutrients contained in the ash without jeopardizing quality indicators of the topsoil.
Anotace česky
Článek analyzuje začlenění popela od místních výrobců do ornice v komerčním měřítku a analyzuje jeho interakce v průběhu 4 let z multidisciplinárního hlediska s důrazem na náchylnost k erozi a interakce způsobené přidáním biouhlu. Bylo prokázáno, že vysoké dávky popela zhoršují vodní hospodářství ornice, konkrétně její náchylnost k erozi. Na základě výsledku byla navržena nová ekonomicky odůvodněná metoda, která umožňuje využít živiny obsažené v popílku, aniž by došlo k ohrožení indikátorů kvality ornice.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 10:16