ZOTOVA, A. S., V. V. MANTULENKO, N. I. KRASKOVA, A. G. KISLAV and Zuzana ROWLAND. New values as the basis for innovation. International Journal of Economic Perspectives. Turecko: International Economic Society, 2016, vol. 10, No 3, p. 94-99. ISSN 1307-1637.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name New values as the basis for innovation
Name in Czech Nové hodnoty jako základ pro inovace
Authors ZOTOVA, A. S. (643 Russian Federation), V. V. MANTULENKO (643 Russian Federation), N. I. KRASKOVA (643 Russian Federation), A. G. KISLAV (643 Russian Federation) and Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition International Journal of Economic Perspectives, Turecko, International Economic Society, 2016, 1307-1637.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Turkey
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00001009
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) inovace; podnikání; podnikatelské hodnoty; globalizace
Keywords in English innovation; entrepreneurship; entrepreneurial values; globalization
Tags KEM7, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 27/4/2017 09:35.
Abstract
The readiness to changes is a key feature of the modern business in the conditions of innovative economy, which defines the basic values of the entrepreneurship and should become one of the most important orientation in the business world. For the Russian market, as part of the global economy, this phenomenon is relevant too, and it requires some changes for the traditional approach to business. The aim of the article is to represent some approaches to the phenomenon of entrepreneurship and the modern business values as the basis for the innovative economy development. The result of the research work is the set of the most significant values of the entrepreneurship that was discovered and analyzed.
Abstract (in Czech)
Připravenost na změny je klíčovým rysem moderního podnikání v podmínkách inovativní ekonomiky, která definuje základní hodnoty podnikání a měla by se stát jednou z nejdůležitějších orientací v obchodním světě. Pro ruský trh, jako část globální ekonomiky, je tento jev také důležitý. a vyžaduje určité změny v tradičním přístupu k podnikání. Cílem tohoto článku je představit některé přístupy k fenoménu podnikání a moderním obchodním hodnotám jako základ pro rozvoj inovačního hospodářství. Výsledkem výzkumu je sada nejvýznamnějších hodnot podnikání, které byly objeveny a analyzovány.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zotova__Mantulenko__Kraskova__Kislav__Rowland_-_New_values_as_the_basis_for_innovation.pdf   File version Dlouhá, H. 27/4/2017

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Hana Dlouhá, učo 19800
  • a concrete person Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 2/3/2021 20:51